Hazard - rośnie liczba uzależnionych!

W świetle badań przeprowadzonych przez Fundację CBOS na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. – narażonych na ryzyko uzależnienia. Jego autorzy prognozują, że liczby te mogą rosnąć wraz ze zwiększaniem się liczby grających oraz wzrostem dostępności do gier. Istotny jest fakt, że poszczególne gry hazardowe mają różny potencjał uzależniający - najbardziej zagrożone są osoby grające na automatach o niskich wygranych oraz bywalcy kasyn.

W świetle badań przeprowadzonych przez Fundację CBOS na zlecenie Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ponad 50 tys. Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych, a prawie 200 tys. – narażonych na ryzyko uzależnienia. Jego autorzy prognozują, że liczby te mogą rosnąć wraz ze zwiększaniem się liczby grających oraz wzrostem dostępności do gier. Istotny jest fakt, że poszczególne gry hazardowe mają różny potencjał uzależniający - najbardziej zagrożone są osoby grające na automatach o niskich wygranych oraz bywalcy kasyn.

Hazard - rośnie liczba uzależnionych!

Fot. Depositphotos

Jak wynika z badań ankietowych, w ciągu ostatniego roku prawie jedna czwarta Polaków grała na pieniądze. Zdecydowana większość grała w gry liczbowe, zdrapki, loterie i konkursy. Kolejna część respondentów korzystała z automatów (1 proc.), zawierała zakłady bukmacherskie (0,8 proc.) bądź grała w kasynie (0,4 proc.).

Gracze lokują się na wszystkich piętrach drabiny społecznej i we wszystkich kategoriach demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania i status ekonomiczny).

Autorzy raportu poświęcają dużo uwagi omówieniu czynników ryzyka uzależnienia od hazardu. Istotny wśród nich jest brak społecznej świadomości dotyczącej, że wszystkie gry na pieniądze mają właściwości uzależniające. Duża dostępność oraz prostota zasad gry, zwłaszcza w przypadku automatów o tzw. niskich wygranych w dużej mierze sprzyja uzależnieniu od hazardu. Wśród czynników ryzyka znalazły się poniższe czynniki.

Uwarunkowania osobowościowe gracza:

  • niedojrzałość emocjonalna i społeczna,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • silna potrzeba odniesienia sukcesu,
  • osamotnienie,
  • pociąg do ryzyka.

Czynniki o charakterze społeczno-kulturowym:

  • wysoki współczynnik akceptacji środowiska dla gier hazardowych jako sposobu spędzania wolnego czasu, w tym dla brania udziału w tak rozumianej rozrywce przez dzieci,
  • milczące przyzwolenie ze strony rodziców i nauczycieli na granie na pieniądze przez dzieci i młodzież w środowisku rówieśniczym,
  • chęć uczestnictwa w grupie oraz powielania wzorców spędzania wolnego czasu.

Ryzyko uzależnienia od hazardu wiąże się ponadto z wzorcami przekazywanymi przez popkulturę: kreowany przez nią mit wielkiej wygranej i obraz tego typu rozrywki przedstawiany jest jako elegancki i elitarny. Czynnikiem zwiększającym zagrożenie jest także łatwy dostęp do gier na pieniądze przy jednoczesnej małej świadomości ich właściwości uzależniających. Sprzyjająca jest także atrakcyjna atmosfera miejsc gry.

W świadomości społecznej uzależnienie od hazardu nie funkcjonuje jako choroba, ale jako fanaberia, skaza moralna. W najlepszym razie postrzega się je jako przypadłość, której ofiara jest sama sobie winna. Wnioski płynące z raportu wskazują na konieczność zwiększenia świadomości ryzyka związanego z hazardem. Jako szczególnie ważna wymieniana jest edukacja dzieci i młodzieży w celu jak najwcześniejszego uświadomienia istoty hazardu i niedopuszczenia do ,,oswojenia się'' z tego rodzaju aktywnością.

2 października 2012 roku wystartowała pierwsza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „Hazard. Nie igraj”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży oraz na problemy, które wynikają z ich uprawiania.

− Za pośrednictwem kampanii społecznej chcemy dotrzeć do młodzieży oraz rodziców i nauczycieli z wiedzą dotyczącą ryzyka, które podejmują osoby angażujące się w granie, zarówno na automatach o niskiej wygranej, jak i w gry liczbowe, zdrapki, loterie czy konkursy sms. Niezbędne jest pokazanie, do jakich problemów i szkód w życiu może doprowadzić uzależnienie od hazardu – mówi Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Raport Fundacji CBOS pokazuje, że grupą najbardziej zagrożoną uzależnieniem jest młodzież. Wśród osób w  wieku od 15 do 34 lat odsetek graczy mających problem z hazardem jest najwyższy. Niepokojące są zwłaszcza statystyki w najmłodszej grupie osób, do 18 roku życia, w której odsetek zagrożonych wynosi ponad 12%.

Jednym z najważniejszych czynników chroniących przed uzależnieniem od hazardu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat ryzyka związanego z grami na pieniądze, co powinno przekładać się na zmianę nastawienia do tego typu gier. Dlatego też istotnym aspektem kampanii jest także zwiększenie wiedzy na temat czynników chroniących oraz upowszechnienie informacji na temat miejsc, gdzie osoby uzależnione, zagrożone uzależnieniem lub ich bliscy mogą otrzymać pomoc.

W dniu inauguracji kampanii uruchomiona została strona internetowa www.nieigraj.com.pl, na której będzie można znaleźć więcej informacji na temat uzależnień od hazardu oraz kampanii.

Źródło: Materiały prasowe

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)