POLECAMY

Zespół Zakładów i Poradni

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dr A. Jagalskiego 10 (84-200 Wejherowo)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Wejherowo
tel.: 58 572-73-00

Jednostki - Zespół Zakładów i Poradni

 • Zespół Zakładów i Poradni

  Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10 (pomorskie / powiat Wejherowo)
  Telefon: 58 572-73-00
  Email: szpital@ceynowahosp.com.pl
  Witryna: www.ceynowahosp.com.pl
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727280  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki mikrobiologicznej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727290  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727000  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Zakład patologii
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia serologii transfuzjologicznej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Pracownia serologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transfuzjologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia onkologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo onkologiczne
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia okulistyczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia neonatologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Dział fizjoterapii
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727286  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia angiografii fluoresceinowej (AFL)
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727360  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia laserowa
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727360  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Bank krwi
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia tomografii komputerowej (TK)
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727407  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii klasycznej (RTG)
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727378  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet USG
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia histopatologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727398  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 5727000  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transfuzjologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Mikrobiologia lekarska
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 572-70-00  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10      Telefon: 58 572-70-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia (gabinet) poz (nocna i świąteczna opieka zdrowotna)
   Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia laryngologiczna
    Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Poradnia (gabinet) poz (nocna i świąteczna opieka zdrowotna)
    Wejherowo, Dr A. Jagalskiego 10     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)