POLECAMY

Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: nna Krzelów 49 (56-160 Krzelów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wińsko
tel.: 071 389-91-81

Jednostki - Zespół Publicznych Zakładów...

 • Ośrodek Zdrowia

  Krzelów, Krzelów 49 (dolnośląskie / powiat Wińsko)
  • Poradnia ogólna lekarza POZ
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Krzelów, Krzelów 49     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Krzelów, Krzelów 49     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krzelów, Krzelów 49     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Punkt pobrania materiałów
   Krzelów, Krzelów 49     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium
   Krzelów, Krzelów 49     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet USG
   Krzelów, Krzelów 49     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG
   Krzelów, Krzelów 49     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia kardiologiczna
   Krzelów, Krzelów 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krzelów, Krzelów 49     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Rejestracja
   Krzelów, Krzelów 49     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Rejestracja
    Krzelów, Krzelów 49     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Ośrodek Zdrowia

  Wińsko, lac Wolności 13-14 (dolnośląskie / powiat Wińsko)
  Telefon: 71 724 40 76
  Email: zpzla@interia.pl
  • Poradnia ogólna lekarza POZ
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medyczny w szkole
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt pobrań materiałów
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet EKG
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Poradnia neurologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni urologicznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni otolaryngologicznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia USG
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni chirurgicznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni ginekologicznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14      Telefon: 71 724 40 76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny sportu
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia bólu
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad postawy
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradnii chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia proktologiczna
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradnii
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Rejestracja
   Wińsko, lac Wolności 13-14     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Rejestracja
    Wińsko, lac Wolności 13-14     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Ośrodek Zdrowia

  Wińsko, Głębowice 1 (dolnośląskie / powiat Wińsko)
  • Poradnia ogólna lekarza POZ
   Wińsko, Głębowice 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wińsko, Głębowice 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wińsko, Głębowice 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet zabiegowy
   Wińsko, Głębowice 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Wińsko, Głębowice 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny w szkole
   Wińsko, Głębowice 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt pobrania materiałów
   Wińsko, Głębowice 1     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet EKG
   Wińsko, Głębowice 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wińsko, Głębowice 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Rejestracja
   Wińsko, Głębowice 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Rejestracja
    Wińsko, Głębowice 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)