Zespół Psychiatryczny Leczenia Szpitalnego

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Aleksandrowska 159 (91-229 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 652 96 39

Jednostki - Zespół Psychiatryczny Leczenia...

 • Szpital im. dr J. Babińskiego

  Łódź, ul. Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 652 96 39
  Email: szpital@psychiatria-lodz.pl
  Witryna: www.psychiatria-lodz.pl
  • Oddział psychiatryczny A
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny B
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny C
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny D
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny F - Klinika psychiatrii dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychogeriatryczny
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 639  
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 639  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Apteka zakładowa
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 639  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia rehabilitacji psychiatrycznej
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 401  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Pracownia elektrodiagnostyki
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 639  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Gabinet elektrowstrząsów
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 65 29 639  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny E
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia trapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział psychiatrii sądowej
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział psychiatrii sądowej
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia uzależnień
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159      Telefon: 42 652 96 39  
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział neurologiczny
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział psychiatryczny VI A
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny VI B
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Neurologiczna
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet stomatologiczny
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Poradnia stomatologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazkowej
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych IVA
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia alkoholowych zepołów abstynencyjnych VI C
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych VIIA
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XD
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny V
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
   Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział neurologiczny
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział rehabilitacji neurologicznej
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oddział psychiatryczny VI A
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatryczny VI B
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Izba Przyjęć Neurologiczna
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Gabinet stomatologiczny
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Poradnia stomatologiczna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia diagnostyki obrazkowej
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych IVA
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział leczenia alkoholowych zepołów abstynencyjnych VI C
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych VIIA
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XD
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Oddział psychiatryczny V
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Pododdział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    Łódź, ul. Aleksandrowska 159     
    Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego " Pomorska" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Pomorska 54 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Poradnia zdrowia Psychicznego "Lniana"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego" Tatrzańska"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego "Wilcza"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci " Wierzbowa"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Pomorska 54 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień " Wilcza"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Wojewódzka Przychodnia Odwykowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Pomorska 54 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień " Wilcza"
   Łódź, Pomorska 54     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Dział Rehabilitacji Psychiatrycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Dział rehabilitacji Psychiatrycznej
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Zespół Głównego Psychologa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Gabinet badań psychologicznych
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Pracownia radiologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Pracownia radiologiczna
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Pracownie inne
 • Pracownia elektrodiagnostyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Pracownia elektrodiagnostyczna
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Pracownie inne
 • Lekarz zakładowy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Lekarz zakładowy
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Laboratorium analityczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Pracownia bakteriologiczna
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Apteka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Aleksandrowska 159 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Apteka
   Łódź, Aleksandrowska 159     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego "Lniana" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Lniana 2 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego "Pomorska"
   Łódź, Lniana 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia "Sieradzka"
   Łódź, Lniana 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci "Wierzbowa"
   Łódź, Lniana 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy
   Łódź, Lniana 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)