Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie - Szpital Powiatowy - 01

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Baczyńskiego 1 (55-200 Oława)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Oława
tel.: 71 301-13-11

Jednostki - Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie...

 • Szpital Powiatowy

  Oława, Baczyńskiego 1 (dolnośląskie / powiat Oława)
  Telefon: 071 313-20-21 - 25
  • Oddział Wewnętrzny
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgiczny
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem patologii ciąży
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział dziecięcy z pododdziałem niemowlęcym i obserwacyjno zakażnym
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział laryngologiczny z pododdziałem laryngologii dziecięcej
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Izba przyjęć internistyczna
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć chirurgiczna
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć położniczo - ginekologiczna
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć dziecięca
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Izba przyjęć laryngologiczna
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Laboratorium centralne
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonografii
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Pracownia endoskopii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia elektrokardiografii
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia histopatologii
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Pracownia histopatologii
  • Apteka
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Szkoła rodzenia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Zakład Opiekunczo-Leczniczy (ZOL)
   Oława, Baczyńskiego 1      Telefon: 071 313-20-21 - 25  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum
   Oława, Baczyńskiego 1      Telefon: 71 3011358  
   Hospicjum stacjonarne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • SOR- szpitalny oddział ratunkowy
   Oława, Baczyńskiego 1      Telefon: 071 313-20-21 - 25  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Oława, Baczyńskiego 1     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgii naczyniowej
    Oława, Baczyńskiego 1     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
 • Przychodnia Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oława, Sienkiewicza 8 (dolnośląskie / powiat Oława)
 • Przychodnia Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oława, Świętego Rocha 7 (dolnośląskie / powiat Oława)
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oława, Sikorskiego 8 (dolnośląskie / powiat Oława)
  • Poradnia lekarza POZ
   Oława, Sikorskiego 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)