POLECAMY

Zespół Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Bobolicka 4 (76-010 Polanów)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Polanów miasto
tel.: 94/318-83-99, 318-82-71

Jednostki - Zespół Opieki Zdrowotnej

 • Przychodnia POZ w Polanowie

  Polanów, Bobolicka 4 (zachodniopomorskie / powiat Polanów miasto)
  Telefon: 94 31-88-399
  Email: zozpolanow@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Polanów, Bobolicka 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień Ochronnych
   Polanów, Bobolicka 4     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet EKG
   Polanów, Bobolicka 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Polanów, Bobolicka 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium Analityczne
   Polanów, Bobolicka 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polanów, Bobolicka 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Polanów, Bobolicka 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Chirurgiczna z RTG
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Polanów, Bobolicka 4     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Polanów, Bobolicka 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Polanów, Bobolicka 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Polanów, Bobolicka 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Dyspozytor medyczny
   Polanów, Bobolicka 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dyspozytor medyczny
    Polanów, Bobolicka 4     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żydowie

  Żydowo, Żydowo 90 (zachodniopomorskie / powiat Polanów obszar wiejski)
  Telefon: 94 31-88-813
  Email: zozpolanow@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Żydowo, Żydowo 90     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Żydowo, Żydowo 90     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Żydowo, Żydowo 90     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień Ochronnych
   Żydowo, Żydowo 90     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet EKG
   Żydowo, Żydowo 90     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kościernicy

  Polanów, Kościernica 15 (zachodniopomorskie / powiat Polanów obszar wiejski)
  Telefon: 94 31-83-479
  Email: zozpolanow@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Polanów, Kościernica 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Polanów, Kościernica 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Zabiegowy i Środowiskowy
   Polanów, Kościernica 15     
  • Punkt Szczepień Ochronnych
   Polanów, Kościernica 15     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Polanów, Kościernica 15     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Polanów, Kościernica 15     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet Zabiegowy i Środowiskowy
    Polanów, Kościernica 15     
   • Punkt Szczepień Ochronnych
    Polanów, Kościernica 15     
    Punkt szczepień
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)