POLECAMY

Zespół Lecznictwa Szpitalnego

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 (21-400 Łuków)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Łuków
tel.: 25 7982980

Jednostki - Zespół Lecznictwa Szpitalnego

 • Szpital św. Tadeusza w Łukowie

  Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3 (lubelskie / powiat Łuków)
  Telefon: 25 7982001
  Email: spzoz@spzoz.lukow.pl
  Witryna: www.spzoz.lukow.pl
  • Oddział chirurgii ogólnej i urazowej
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział położniczo- ginekologiczny i patologii ciąży
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodkowy, patologii noworodka i wcześniaków
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział dziecięcy i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział wewnętrzno - kardiologiczny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział reumatologiczny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział obserwacyjno - zakaźny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział psychiatryczny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Blok operacyjno- zabiegowy
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Centralna Sterylizatornia
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Anatomia Patologiczna
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Apteka szpitalna
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7985814  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział psychiatryczny z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho- Geriatrią
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział neurologiczny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział detoksykacyjny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Psychiatryczna Izba Przyjęć
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział rehabilitacyjny
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział leczenia udarów mózgu
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Sala porodowa
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 25 7982001  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Dział Higieny i Epidemiologii
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3      Telefon: 257982001  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Leczenie stacjonarne - Epidemiologia
  • Izba przyjęć
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład rentgenodiagnostyki
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział pomocy doraźnej
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego " W" w Adamowie obejmujący Gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba przyjęć
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Oddział dla przewlekle chorych
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
   • Zakład diagnostyki obrazowej
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład rentgenodiagnostyki
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział pomocy doraźnej
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Ambulatorium ogólne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół ratownictwa medycznego " W" w Adamowie obejmujący Gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia
    Łuków, Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Rejonowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32 (lubelskie / powiat Stoczek Łukowski)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Stoczek Łukowski, Piłsudskiego 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia z Punktem Lekarskim w Gręzówce Jednostka już nie funkcjonuje!

  Aleksandrów, Aleksandrów  (lubelskie / powiat Łuków)
  • Poradnia ogólna
   Aleksandrów, Aleksandrów      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jedlanka, Warszawska 17
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Jedlanka, Warszawska 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Serokomla, Serokomla  (lubelskie / powiat Serokomla)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Serokomla, Serokomla      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Trzebieszów, Trzebieszów  (lubelskie / powiat Trzebieszów)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Trzebieszów, Trzebieszów      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wojcieszków, Parkowa 1 (lubelskie / powiat Wojcieszków)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Wojcieszków, Parkowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Celiny, Celiny
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Celiny, Celiny      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wandów, Wandów  (lubelskie / powiat Wola Mysłowska)
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Wandów, Wandów      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)