POLECAMY

Zdrowe Polesie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Andrzeja Struga 86 (90-557 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: 42 6372047; 42 6376450

Jednostki - Zdrowe Polesie

 • Przychodnia nr 31

  Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 637 68 81
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
  • poradnia medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • poradnia otoloaryngologii
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia alergologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia urologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pracownia spirometrii
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
  • pracownia audiometrii
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
  • poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia alergologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 19
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 20
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym "Centrum"
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 22
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 24
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 25
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 26
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Publicznym Gimnazjum Nr 27
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 40
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 41
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 44
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 137
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 152
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 164
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 169
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 160
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 192
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Towarzystwie Oświatowym "Edukacja"
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w XXI Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w XX Liceum Ogólnokształcącym
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 19
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 36
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej nr 26
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • zespół transportu sanitarnego
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny pracy
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17      Telefon: 42 637 68 81  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia ogólna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia ogólna
    Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Rejonowa nr 32 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, 1-go Maja 42 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • poradnia ogólna
   Łódź, 1-go Maja 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia dla dzieci
   Łódź, 1-go Maja 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia dla kobiet
   Łódź, 1-go Maja 42     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, 1-go Maja 42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia nr 33

  Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 651 41 58
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
  • pracownia USG
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet fizykoyterapii
   Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet fizykoyterapii
    Łódź, ul. Marcina Kasprzaka 27     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia nr 34

  Łódź, ul. Garnizonowa 38 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 634 70 74
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
  • pielęgniarska opieka długotermniowa
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Garnizonowa 38     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia ginekologiczno-położnicza
    Łódź, ul. Garnizonowa 38     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia nr 35

  Łódź, ul. Wileńska 25 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 686 09 51
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Wileńska 25     
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia USG
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Wileńska 25     
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • zespół transportu sanitarnego
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Wileńska 25     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia nr 36

  Łódź, ul. Olimpijska 7 A (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 686 70 01
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia USG
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Olimpijska 7 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia nr 37

  Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 686 51 07
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia kardiologiczna
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia Holtera
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pedodoncji
   Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pedodoncji
    Łódź, ul. Janusza Kusocińskiego 140 A     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Przychodnia nr 39

  Łódź, ul. Maratońska 71 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 687 35 70
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Maratońska 71     
  • poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Maratońska 71     
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia dermatologiczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia promocji zdrowia
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia akupunktury
   Łódź, ul. Maratońska 71     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Łódź, ul. Maratońska 71     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • poradnia akupunktury
    Łódź, ul. Maratońska 71     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna w Konstantynowie Łódzkim Jednostka już nie funkcjonuje!

  Konstantynów Łódzki, Sadowa 6 (łódzkie / powiat Konstantynów Łódzki)
  • poradnia ogólna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia dla kobiet
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia laryngologiczna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia chirurgiczna
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia RTG
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet rehabilitacji
   Konstantynów Łódzki, Sadowa 6     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dorosłych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Al Kościuszki 48 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • poradnia laryngologiczna
   Łódź, Al Kościuszki 48     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, Al Kościuszki 48     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, Al Kościuszki 48     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Struga 86 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • poradnia laryngologiczna
   Łódź, Struga 86     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, Struga 86     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, Struga 86     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia wad postawy
   Łódź, Struga 86     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna

  Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 637 68 81
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • poradnia ortodontyczna
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pracownia protetyki stomatologicznej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • poradnia wieku rozwojowego
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • poradnia chirurgii szczękowej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia wieku rozwojowego
    Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • poradnia chirurgii szczękowej
    Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, leja Kościuszki 48 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
 • Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Batalionów Chłopskich 14 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
 • Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, leja Kościuszki 48 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Łódź, ul. Gdańska 83 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 637 07 98
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizykoterapii
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łódź, ul. Gdańska 83     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Poradnia Medycyny Szkolnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, leja Kościuszki 48 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
 • Przychodnia Nr 32

  Łódź, ul. Cmentarna 10a (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 633 82 98
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • punkt felczerski
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pulmonologiczna
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pielęgniarska opieka długotrerminowa
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Cmentarna 10a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Filia Przychodni Nr 34

  Łódź, ul. Srebrzyńska 75 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 633 05 87
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej i rodzinnej
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pracownia EKG
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Srebrzyńska 75     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

  Łódź, ul. Andrzeja Struga 86 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 634 40 67
  • poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia neurologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia okulistyczna dla dzieci
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia wad postawy
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia alergologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia leczenia zeza
   Łódź, ul. Andrzeja Struga 86     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Laboratorium Analiz Lekarskich

  Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 637 65 00
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Radiodiagnostyki

  Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 637 68 81
  • pracownia diagnostyki obrazowej
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia USG
   Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
Kilka razy próbowałem zapisać się bezskutecznie na zabiegi.Powody odmowy są różne ... każdy jest dobry by odesłać potencjalnego pacjenta. Przy odrobinie dobrej woli można zawsze rozwiązać problem i jakoś pomóc ale nie tu!. W tym przypadku brakowało jakiejś pieczątki i nie było mowy o zapisaniu terminu i późniejszym dostarczeniu uzupełnionego skierowania. To nie jest moje niedbalstwo że mam ponosić skutki czyjegoś niedopatrzenia.Od stycznia 2016r próbuję zapisać się gdzieś na zabiegi. Opłacam składki ZUS .Chorych ludzi nie powinno się tak traktować.