POLECAMY

ZAKŁAD OPIEKI POZASZPITALNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Krychnowicka 1 ( Radom)
powiat: M. Radom
tel.: 48 332-45-00

Jednostki - ZAKŁAD OPIEKI POZASZPITALNEJ

 • Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej "Krychnowice"

  Radom, Reja 30 (mazowieckie / powiat M. Radom)
  Telefon: 48 331-19-19
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Radom, Reja 30      Telefon: 48 331-19-19  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Radom, Reja 30      Telefon: 48 331-19-19  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Radom, Reja 30      Telefon: 48 331-19-19  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Radom, Reja 30      Telefon: 48 331-19-19  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Radom, Reja 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Radom, Reja 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

  Radom, ul. Krychnowicka 1
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Pozostałe komórki organizacyjne działalności medycznej

  Radom, ul. Krychnowicka 1
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia psychologii klinicznej
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Pracownia Rehabilitacji Leczniczej
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Neurologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Radom, ul. Krychnowicka 1      Telefon: 48 332-45-00  
   Ambulatorium ogólne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)