WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. ZEGRZYŃSKA 8 (05-119 Legionowo)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Legionowo
tel.: 22 6866972

Jednostki - WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA...

 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Legionowie

  Legionowo, Zegrzyńska 8 (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 22 6866972
  Email: sekretariat@wspl-legionowo.pl
  Witryna: www.wspl-legionowo.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Kardiologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Urologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Osteoporozy
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Fizjoterapia Ambulatoryjna
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Stomatologiczna filia w Pokrzywnicy
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia Stomatologiczna dla dzieci filia w Pokrzywnicy
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Legionowo, Zegrzyńska 8      Telefon: 22 6866972  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ortodontyczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet Fizykoterapii
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Urologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Lekarski POZ
   Legionowo, Zegrzyńska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ortodontyczna
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Gabinet Fizykoterapii
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Urologiczna
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Gastrologiczna
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Gabinet Lekarski POZ
    Legionowo, Zegrzyńska 8     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)