POLECAMY

Toruńskie Centrum Profilaktyczno - Lecznicze

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 61/67. (87-100 Toruń)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Toruń
tel.: 56 65 81 618

Jednostki - Toruńskie Centrum Profilaktyczno -...

 • Przychodnia Medycyny Pracy nr 1

  Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 98 576
  Email: pmp1@womp.torun.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Fizjoterapii
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia EKG Badań Wysiłkowych
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67      Telefon: 56 65 98 576  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia EKG
   Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia EKG
    Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 61/67     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Inne - Kardiologia
 • Przychodnia Medycyny Pracy nr 2

  Toruń, ul. Bydgoska 76 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 62 28 019
  Email: pmp2@womp.torun.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 65 75 522  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 65 75 522  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dla Kierowców i Pracowników Ochrony Mienia
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia Audiometryczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Spirometryczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Psychologiczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Ogólna Lekarza POZ
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 65 75 522  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 65 75 522  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 65 75 522  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76      Telefon: 56 62 28 019  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Internistyczno-Kardiologiczna
   Toruń, ul. Bydgoska 76     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Internistyczno-Kardiologiczna
    Toruń, ul. Bydgoska 76     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Medycyny Pracy nr 3

  Toruń, Szosa Bydgoska 46 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 42 539
  Email: pmp3@womp.torun.pl
  • Poradnia Chorób Zawodowych
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dla Młodocianych
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Połoznicza
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Wibracyjna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Spirometryczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna Lekarza POZ
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Kierowców
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia medycyny pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Zakaźnych do Celów Orzeczniczych
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Choroby zakaźne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Toruń, Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 42 539  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Dermatologiczna
   Toruń, Szosa Bydgoska 46     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Psychologii Pracy
   Toruń, Szosa Bydgoska 46     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dermatologiczna
    Toruń, Szosa Bydgoska 46     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pracownia Psychologii Pracy
    Toruń, Szosa Bydgoska 46     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
 • Akademicka Przychodnia Lekarska

  Toruń, ul. Gagarina 39 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 42 020
  Email: apl@womp.torun.pl
  • Poradnia Ogólna Lekarza POZ
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 61 14 340  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 61 14 565  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dziecięca Lekarza POZ
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 41 051  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 61 14 354  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 41 051  
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobrań Materiału do Badań
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Geriatryczna
   Toruń, ul. Gagarina 39      Telefon: 56 65 42 020  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pracownia Kardometryczna
   Toruń, ul. Gagarina 39     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Pielęgniarki Szkolnej
   Toruń, ul. Gagarina 39     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
   Toruń, ul. Gagarina 39     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Kardometryczna
    Toruń, ul. Gagarina 39     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Gabinet Pielęgniarki Szkolnej
    Toruń, ul. Gagarina 39     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci
    Toruń, ul. Gagarina 39     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

  Toruń, ul. Szosa Bydgoska 46 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Toruń)
  Telefon: 56 65 18 458
  Email: pmp3@womp.torun.pl
  Witryna: www.womp.torun.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Toruń, ul. Szosa Bydgoska 46      Telefon: 56 65 18 458  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)