Szpital Wieloprofilowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Biernackiego 9 (20-089 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 7402039

Jednostki - Szpital Wieloprofilowy

 • Szpital

  Lublin, Biernackiego 9 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7402039
  Email: sekretariat@spszw.lublin.pl
  Witryna: www.spszw.lublin.pl
  • Oddział internistyczny
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402675  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział chorób płuc i gruźlicy
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402703  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chorób zakaźnych dziecięcych
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404250  
   Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć ogólna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404274  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Toksykologia kliniczna
  • Izba przyjęć chorób zakaźnych dla dzieci
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404275  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
  • Izba przyjęć dla chorych na gruźlicę
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408278  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
  • Apteka
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402706  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank krwi
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404259  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział żywienia
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404269  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Św. Josemarii Escrivy de Balaguer
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404271  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402039  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział chirurgii
   Lublin, Biernackiego 9     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii
   Lublin, Biernackiego 9     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział kliniczny chorób zakaźnych
   Lublin, Biernackiego 9     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Blok operacyjny
   Lublin, Biernackiego 9     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć chirurgiczna
   Lublin, Biernackiego 9     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć chorób zakaźnych dla dorosłych
   Lublin, Biernackiego 9     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
  • Regionalny ośrodek toksykologii klinicznej
   Lublin, Biernackiego 9     
   Oddział toksykologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Sterylizatornia
   Lublin, Biernackiego 9     
  • Poradnia chirurgiczna
   Lublin, Biernackiego 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgii
    Lublin, Biernackiego 9     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii
    Lublin, Biernackiego 9     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział kliniczny chorób zakaźnych
    Lublin, Biernackiego 9     
    Oddział chorób zakaźnych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Blok operacyjny
    Lublin, Biernackiego 9     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Izba przyjęć chirurgiczna
    Lublin, Biernackiego 9     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Izba przyjęć chorób zakaźnych dla dorosłych
    Lublin, Biernackiego 9     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby zakaźne
   • Regionalny ośrodek toksykologii klinicznej
    Lublin, Biernackiego 9     
    Oddział toksykologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Sterylizatornia
    Lublin, Biernackiego 9     
   • Poradnia chirurgiczna
    Lublin, Biernackiego 9     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Szpital

  Lublin, Lubartowska 81 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7402707
  Email: sekretariat@spszw.lublin.pl
  Witryna: www.spszw.lublin.pl
  • Oddział ginekologii
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7402707  
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział położniczy i trakt porodowy
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7402721  
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział patologii ciąży
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7402724  
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodków i wcześniaków
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7404240  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Blok operacyjny
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7404279  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Izba przyjęć ginekologiczno- położnicza
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7402710  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Sterylizatornia
   Lublin, Lubartowska 81      Telefon: 81 7409013  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
 • Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Niecała 20 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia gastrologiczna
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób naczyń obwodowych
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Pracownia analityczna
   Lublin, Niecała 20     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia leczenia zaburzeń lipidowych
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
 • Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Niecała 20 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dla słabowidzących
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla chorych na cukrzycę
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dobierania protez oka
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia niedowidzenia i zeza
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Wojewódzka Przychodnia Foniatryczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Niecała 20 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Niecała 20     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Laboratorium Centralne

  Lublin, Biernackiego 9 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7402699
  Email: laboratorium@spszw.lublin.pl
  Witryna: www.spszw.lublin.pl
  • Pracownia mikrobiologiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408337  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia wirusologiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7409136  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia biochemiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408333  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408272  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endokrynologiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402699  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia toksylogiczna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402699  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia analityki ogólnej
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402699  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia prątka gruźlicy
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408337  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Punkt pobrań
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408974  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium centralne
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium analityczne
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia podłuż bakteriologicznych
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium centralne
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Laboratorium analityczne
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia podłuż bakteriologicznych
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Dział Diagnostyki RTG

  Lublin, Biernackiego 9 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7404263
  • Pracownia RTG
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7407499  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408376  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408275  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404257  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7404263  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia RTG
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia RTG
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia mammografii
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pracownie Diagnostyczne

  Lublin, Biernackiego 9 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7402039
  Email: sekretariat@spszw.lublin.pl
  Witryna: www.spszw.lublin.pl
  • Pracownia echokardiograficzna
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7478612  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Kardiologia
  • Pracownia holterowska
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7478612  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych serca
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7478612  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia fizykoterapii
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7408283  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7478612  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia bronchoskopowa
   Lublin, Biernackiego 9      Telefon: 81 7402779  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia histopatologiczna
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia radioimmunologiczna
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownie inne
  • Pracownia endoskopowa
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet EKG
   Lublin, Biernackiego 9     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa
   Lublin, Biernackiego 9     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia histopatologiczna
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia radioimmunologiczna
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownie inne
   • Pracownia endoskopowa
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet EKG
    Lublin, Biernackiego 9     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Pracownia endoskopowa
    Lublin, Biernackiego 9     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)