POLECAMY

Szpital w Śremie

adres: Chełmońskiego 1 (63-100 Śrem)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Śrem miasto
tel.: 61 281-54-00

Jednostki - Szpital w Śremie

 • Szpital w Śremie

  Śrem, Chełmońskiego 1.+. (wielkopolskie / powiat Śrem miasto)
  Telefon: 061 281-54-00
  Email: marketing-szpital@nx.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Dziecięcy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Laryngologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Izba przyjęć szpitala
  • Poradnia Kardiologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Dział Fizykoterapii i Rehabilitacji
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownie Diagnostyki Obrazowej
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i EEG
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia Endoskopowa
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Pracownia Prób Czynnościowych Układu Krążenia
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Pracownia Prób Czynnościowych Układu Oddechowego
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Oddział Chirurgiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Rehabilitacja Dzienna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Oddział Noworodkowy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neurologii
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Zespół specjalistyczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Urologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok Operacyjny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział Udarowy Oddziału Neurologii
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium ogólne
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dyspozytornia
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet zabiegowy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespól podstawowy - wyjazdowy P
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Noworodków i Wcześniaków
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgiczny A i B
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział Zakaźny składający się z Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Neurologiczny
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Pogotowie Ratunkowe
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium.
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Poradnia Laryngologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia po WZW i Chorób Pasożytniczych
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Laboratorium.
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pododdział Urologiczny Oddziału Chirurgicznego
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Pododdział Ortopedyczny Oddziału Chirurgicznego
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia USG Mm
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół podstawowy
   Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Noworodków i Wcześniaków
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Chirurgiczny A i B
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Dział Zakaźny składający się z Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział Neurologiczny
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
   • Pogotowie Ratunkowe
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ambulatorium.
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Poradnia Laryngologiczna
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia po WZW i Chorób Pasożytniczych
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Poradnia WZW
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Laboratorium.
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Bakteriologiczna
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pododdział Urologiczny Oddziału Chirurgicznego
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Pododdział Ortopedyczny Oddziału Chirurgicznego
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia USG Mm
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zespół podstawowy
    Śrem, Chełmońskiego 1.+.     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)