Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Józefa Bema 1 (24-100 Puławy)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Puławy
tel.: 081 8864291

Jednostki - Szpital

 • Szpital Specjalistyczny

  Puławy, Józefa Bema 1 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 081 8864291
  Witryna: www.szpitalpulawy.pl
  • Oddział dziecięcy
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział rehabilitacyjny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział wewnętrzny
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologii
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział neurologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział okulistyczny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział otolaryngologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział urologii i onkologii urologicznej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodkowy
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział pulmonologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Apteka
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład rehabilitacji
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład patomorfologii
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego S I z miejscem stacjonowania w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego S II z miejscem stacjonowania w Nałęczowie
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego P I z miejscem stacjonowania w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego P III z miejscem stacjonowania w Żyrzynie
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego P II z miejscem stacjonowania w Kazimierzu Dolnym
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej, w tym: pracownia tomografii komputerowej, pracownia badań mammograficznych, pracownie rentgenodiagnostyczne, pracownie USG
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok operacyjny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Szkoła rodzenia
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Pododdział reumatologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 81-8864291  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Pracownia endoskopowa
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia hemodynamiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział udarowy
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla Dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Elektrofizjologii i Stymulatorów
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia Elektroencefalografii
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia USG Ginekologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Centralna sterylizacja
   Puławy, Józefa Bema 1      Telefon: 081 8864291  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów - stymulatorów serca
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Odział nefrologii
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja dializ
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział dermatologiczny
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Zakład pomocy doraźnej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Punkt krwiodawstwa
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zakład RTG, w tym: pracownia USG, pracownia badań mammograficznych
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział medycyny paliatywnej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Izba przyjęć
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Odział nefrologii
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Stacja dializ
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział dermatologiczny
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Zakład pomocy doraźnej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Punkt krwiodawstwa
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zakład RTG, w tym: pracownia USG, pracownia badań mammograficznych
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział medycyny paliatywnej
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Izba przyjęć
    Puławy, Józefa Bema 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • Przychodnia Rejonowa Nr 4 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Kołłątaja 51 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium analityczne
   Puławy, Kołłątaja 51     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 5 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Lubelska 20a (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia odwykowa
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Puławy, Lubelska 20a     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Rejonowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kazimierz Dolny, Lubelska 24 (lubelskie / powiat Kazimierz Dolny)
  • Poradnia ogólna
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium analityczne
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizykoterapii
   Kazimierz Dolny, Lubelska 24     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia Rejonowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nałęczów, Kolejowa 5 (lubelskie / powiat Nałęczów miasto)
  • Poradnia ogólna
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia laryngologiczna
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Laboratorium analityczne
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet fizykoterapii
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia RTG
   Nałęczów, Kolejowa 5     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Gołąb, Folwarki 2 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia ogólna
   Gołąb, Folwarki 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gołąb, Folwarki 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Klementowice, Klementowice  (lubelskie / powiat Kurów)
  • Poradnia ogólna
   Klementowice, Klementowice      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Klementowice, Klementowice      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Garbów, Garbów II 1
  • Poradnia ogólna
   Garbów, Garbów II 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Garbów, Garbów II 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Garbów, Garbów II 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Baranów, Długa 26 (lubelskie / powiat Baranów)
  • Poradnia ogólna
   Baranów, Długa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Baranów, Długa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Baranów, Długa 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium
   Baranów, Długa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Garbów I, Garbów I  (lubelskie / powiat Garbów)
  • Poradnia ogólna
   Garbów I, Garbów I      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Garbów I, Garbów I      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Garbów I, Garbów I      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt laboratoryjny
   Garbów I, Garbów I      
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia ginekologiczna
   Garbów I, Garbów I      
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Kołłataja 51 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Kołłataja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Puławy, Kołłataja 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia somatologiczna
   Puławy, Kołłataja 51     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Janowiec, Lubelska 21 (lubelskie / powiat Janowiec)
  • Poradnia ogólna
   Janowiec, Lubelska 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Janowiec, Lubelska 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Janowiec, Lubelska 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna
   Janowiec, Lubelska 21     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Końskowola, Końskowola  (lubelskie / powiat Końskowola)
  • Poradnia ogólna
   Końskowola, Końskowola      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Końskowola, Końskowola      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Końskowola, Końskowola      
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Końskowola, Końskowola      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań materiałów do badań analitycznych
   Końskowola, Końskowola      
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kurów, Kurów  (lubelskie / powiat Kurów)
  • Poradnia ogólna
   Kurów, Kurów      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Kurów, Kurów      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Kurów, Kurów      
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kurów, Kurów      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium analityczne
   Kurów, Kurów      
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Markuszów, Markuszów  (lubelskie / powiat Markuszów)
  • Poradnia ogólna
   Markuszów, Markuszów      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dzieci
   Markuszów, Markuszów      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Markuszów, Markuszów      
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Markuszów, Markuszów      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wąwolnica, Wąwolnica  (lubelskie / powiat Wąwolnica)
  • Poradnia ogólna
   Wąwolnica, Wąwolnica      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Wąwolnica, Wąwolnica      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wąwolnica, Wąwolnica      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wilków, Wilków  (lubelskie / powiat Wilków)
  • Poradnia ogólna
   Wilków, Wilków      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Wilków, Wilków      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Wilków, Wilków      
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wilków, Wilków      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt laboratoryjny
   Wilków, Wilków      
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet fizykoterapii
   Wilków, Wilków      
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Przychodnia dla Pracowników Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Józefa Bema 1 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia ogólna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zakład Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Centralna 10 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Puławy, Centralna 10     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia profilaktyki ortodontycznej
   Puławy, Centralna 10     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia ortodontyczna
   Puławy, Centralna 10     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
 • Zakład Medycyny Pracy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Centralna 16 (lubelskie / powiat Puławy)
 • Ośrodek Domowej Opieki Długoterminowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Partyzantów 17 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Ośrodek domowej opieki długoterminowej
   Puławy, Partyzantów 17     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Stomatologia szkolna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Józefa Bema 1 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologiczny przy Zespole Szkół Nr 1 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół Nr 2 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół Nr 3 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet stomatologiczny przy Szkole Podstawowej w Janowcu
   Puławy, Józefa Bema 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)