POLECAMY

Szpital Powiatowy w Jarocinie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Szpitalna 1 (63-200 Jarocin)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Jarocin miasto
tel.: 62 3322350

Jednostki - Szpital Powiatowy w Jarocinie

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Jarocinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jarocin, Szpitalna 1 (wielkopolskie / powiat Jarocin miasto)
  • Oddział Anestezjologii IntensywnejTterapii
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322131  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Neuropatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Laryngologii i Pododdziałem Urologii
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 312  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział Dziecięcy
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 123  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Noworodkowy
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 126  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 117  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 163  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Laboratorium Analityczne
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 341  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 332216  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia RTG
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 136  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia KT
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 172  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 139  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Kardiologicznych Nieinwazyjnych
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 108  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Blok Operacyjny
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 129  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Apteka Szpitalna
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 143  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Fizjoterapii
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 141  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Szkoła Rodzenia
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Szkoła rodzenia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Medyczna
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 354  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 105  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 104  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narzadu Ruchu
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 111  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neonatologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 103  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 173  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Jarocin, Szpitalna 1      Telefon: 62 3322 171  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja dzienna - Onkologia kliniczna
   • Fizjoterapia
  • Oddział chorób wewnętrznych I
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Transfuzjologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział ds. promocji monitorowania jakości usług medycznych (realizuje programy z zakresu profilaktyki chorób krążenia)
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Logopedyczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Wad Postawy
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Proktologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Jarocin, Szpitalna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)