POLECAMY

Szpital Powiatowy im.św. Maksymiliana

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Wysokie Brzegi 4 (32-600 Oświęcim)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Oświęcim
tel.: 33 844-82-00

Jednostki - Szpital Powiatowy im.św. Maksymiliana

 • Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana

  Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4 (małopolskie / powiat Oświęcim)
  Telefon: 33 844 82 00
  Email: dyrekcja@szpital.oswiecim.pl
  • I Oddział Chorób Wewnętrznych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Wewnętrznych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Dziecięcy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • USG - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Noworodkowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • USG - Neonatologia
  • Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Izba Przyjęć
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Szpitalna
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział Chemioterapii Dziennej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Onkologia kliniczna
  • III Oddział Chorób Wewnętrznych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Neurologiczny
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Psychiatryczna Izba Przyjęć
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział Udarowy
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4      Telefon: 33 844-82-00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział neurologiczny
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Rehabilitacji
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Stacja dializ
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
  • Dzienny Oddział Psychiatryczny
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny - Oświęcim
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy - Kęty
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny - Kęty
   Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział neurologiczny
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
   • Oddział Rehabilitacji
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Stacja dializ
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Dzienny Oddział Psychiatryczny
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny - Oświęcim
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy - Kęty
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny - Kęty
    Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)