POLECAMY

Szpital PCM w Pleszewie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Poznańska 125 a (63-300 Pleszew)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Pleszew miasto
tel.: 62 74 20 700

Jednostki - Szpital PCM w Pleszewie

 • Szpital

  Pleszew, Poznańska 125 a (wielkopolskie / powiat Pleszew miasto)
  Telefon: 0 62 74 20 700
  Email: zozpleszew@send.pl
  • Oddział kardiologiczny
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Oddział wewnętrzny z pododdziałami: nefrologicznym reumatologicznym, gastrologicznym i angiologicznym
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodkowy
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Oddział rehablitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Izba przyjęć
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Blok operacyjny
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Apteka
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia endoskopowa
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia prób obciążeniowych i ECHO
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia kontroli stymulatorów
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zakład patomorfologii
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Zakład patomorfologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej przy oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego w Oddziale kardiologicznym
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale kardiologicznym
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizatornia
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sterylizatornia
    Pleszew, Poznańska 125 a     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zakład Radiologii Zabiegowej

  Pleszew, Poznańska 125 a (wielkopolskie / powiat Pleszew miasto)
  Telefon: 0 62 74 20 860
  Email: zozpleszew@send.pl
  • Pracownia hemodynamiki
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Pracownia hemodynamiki
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia angiografii
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Diagnostyka obrazowa - Angiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia elektrofizjologii
   Pleszew, Poznańska 125 a     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)