POLECAMY

Szpital Onkologiczny COZL

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Dr K. Jaczewskiego 7 (20-090 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 081 747-75-11

Jednostki - Szpital Onkologiczny COZL

 • Szpital Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Izba przyjęć
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • I Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
  • II Oddział Radioterapii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • III Oddział Ginekologii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • IV Oddział Onkologii Onkologicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • V Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Pododdziałem Chirurgii Jednego Dnia oraz Blokiem Operacyjnym
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • VI Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Apteka Szpitalna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział Chemioterapii Dziennej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Hematologii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pododdział Chirurgii Jednego Dnia
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Blok Operacyjny
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • Pracownia EKG
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Immunologii Klinicznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Oddział immunologii klinicznej
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 81 747 75 11  
   Punkt pobrań krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pododdział brachyterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Pododdział zabiegów rekonstrukcyjnych
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Zakład rentgenodiagnostyki
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium diagnostyczne
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład patomorfologii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia EKG
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład teleradioterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Porania Antynikotynowa
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
   Poradnia antynikotynowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7     
 • Zakład Patologii Nowotworów

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 747-75-11
  Email: cozl@oncol.am.lublin.pl
  • Pracownia Cytologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Pracownia cytologiczna
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologiczna
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Pracownia histopatologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Immunohistochemii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
  • Pracownia Badań Śródoperacyjnych
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Pracownia histopatologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
 • Zakład Radioterapii

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 747-75-11
  Email: cozl@oncol.am.lublin.pl
  • Zakład Fizyki Medycznej
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Dział nadzoru radiologicznego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Teleradioterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Brachyterapii
   Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7      Telefon: 081 747-75-11  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Radioterapia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
 • Zakład Brachyterapii

  Lublin, Dr K. Jaczewskiego 7 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 747-75-11
  Email: cozl@cozl.pl
  Witryna: www.cozl.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)