Szpital Miejski im. Jana Pawła II

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Rycerska 4 (35-241 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 86 11 031

Jednostki - Szpital Miejski im. Jana Pawła II

 • Przychodnia POZ Nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Siemiradzkiego 4 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Pracownia endoskopii
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neonatologiczna
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Pracownia RTG
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia USG
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia immunologii transfuzjologicznej połączona z bankiem krwi
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Zakład wodolecznictwa i rehabilitacji
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Siemiradzkiego 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Hetmańska 21 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Hetmańska 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Hetmańska 21     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 3 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Dąbrowskiego 60 b (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Dąbrowskiego 60 b     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Dąbrowskiego 60 b     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 4 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Lubelska 6 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Lubelska 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Lubelska 6     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 4 a Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Kochanowskiego 15 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Kochanowskiego 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia POZ Nr 6 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Rejtana 32 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Rejtana 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Rejtana 32     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ogólna przy Domu Seniora
   Rzeszów, Rejtana 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji
   Rzeszów, Rejtana 32     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia POZ Nr 7 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Zbyszewskiego 15 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Zbyszewskiego 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Zbyszewskiego 15     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 8 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Skubisza 9 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Skubisza 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Skubisza 9     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 8 a Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Obr. Poczty Gdańskiej 28 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Obr. Poczty Gdańskiej 28     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Przychodnia POZ Nr 9 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Witkacego 7 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Witkacego 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Rzeszów, Witkacego 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Międzyuczelniana Przychodnia dla Studentów Szkół Wyższych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Podkarpacka 1 a (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia ogólna
   Rzeszów, Podkarpacka 1 a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Rzeszów, Podkarpacka 1 a     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet fizykoterapii
   Rzeszów, Podkarpacka 1 a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Pracownia analityczna
   Rzeszów, Podkarpacka 1 a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Szpital Miejski im. Jana Pawła II

  Rzeszów, Rycerska 4 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 17 86 11 031
  • Izba przyjęć
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok operacyjny ogólny
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Apteka Szpitalna
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neonatologii z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział chirurgii ogólnej z Pododdziałem urologii
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział okulistyki
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział intensywnej terapii
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział noworodków
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział kardiologiczny
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział urazowo-ortopedyczny
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział dziecięcy
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia fizjoterapii
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Oddział chirurgii naczyniowej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki zabiegowej
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział geriatrii
   Rzeszów, Rycerska 4     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział intensywnej terapii
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział chirurgii ogólnej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział chirurgii naczyniowej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Oddział ginekologiczno-położniczy
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział noworodków
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział położnictwa i neonatologii
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział chorób wewnętrznych
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział kardiologiczny
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział urazowo-ortopedyczny
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział dziecięcy
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia preluksacyjna
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia fizjoterapii
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oddział chirurgii naczyniowej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Pracownia Rentgenodiagnostyki zabiegowej
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Pracownia radiologii zabiegowej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oddział geriatrii
    Rzeszów, Rycerska 4     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
 • Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Jednostka już nie funkcjonuje!

  Rzeszów, Starzyńskiego 19 19 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  • Poradnia oceny rozwoju i rehabilitacji dzieci
   Rzeszów, Starzyńskiego 19 19     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rzeszów, Starzyńskiego 19 19     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rzeszów, Starzyńskiego 19 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek wczesnej interwencji
   Rzeszów, Starzyńskiego 19 19     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Rzeszów, Starzyńskiego 19 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)