Szpital CM Boruta

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Andrzeja Struga 2-4 (95-100 Zgierz)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Zgierz
tel.: 42 714 35 27

Jednostki - Szpital CM Boruta

 • Szpital Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4 (łódzkie / powiat Zgierz)
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 27  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 15  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 32  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 26  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 24  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 05  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia dermatologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 02  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 16  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia okulistyczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 08  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 01  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 12  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 18  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 04  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 04  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacji dziennej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 32  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 19  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 18  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 715 45 20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - Filia
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 717 50 20  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 32  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 32  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 05  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Izba przyjęć szpitala
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 27  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Filia
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 717 50 20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Oddział geriatryczny
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 27  
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Geriatria
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 719 08 66  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 715 45 19  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 719 08 61  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 715 07 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 719 08 79  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Pracownia USG
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 24  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4      Telefon: 42 714 35 20  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Oddział dla przwlekle chorych
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pulmunologiczna
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4 (łódzkie / powiat Zgierz)
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zgierz, ul. Ozorkowska 83 (łódzkie / powiat Zgierz)
  • Poradnia stomatologiczna
   Zgierz, ul. Ozorkowska 83     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)