Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Częstochowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Niepodległości 20/22 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 36 31 888

Jednostki - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i...

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

  Częstochowa, leja Niepodległości 20/22 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 36 31 888
  Email: pzg_czwadzieci@op.pl
  • Poradnia logopedyczna
   Częstochowa, leja Niepodległości 20/22      Telefon: 34 36 31 888  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Surdologopedia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Poradnia audiologiczna
   Częstochowa, leja Niepodległości 20/22      Telefon: 34 36 31 888  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Częstochowa, leja Niepodległości 20/22      Telefon: 34 36 31 888  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Ośrodek rehabilitacji słuchu i mowy
   Częstochowa, leja Niepodległości 20/22      Telefon: 34 36 31 888  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Surdologopedia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Częstochowa, leja Niepodległości 20/22     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia otorynolaryngologiczna
    Częstochowa, leja Niepodległości 20/22     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)