Siedlecki Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Księcia Józefa Poniatowskiego 26 (08-110 Siedlce)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: M. Siedlce
tel.: 25 6403214

Jednostki - Siedlecki Szpital Specjalistyczny

 • Siedlecki Szpital Specjalistyczny

  Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26 (mazowieckie / powiat M. Siedlce)
  Telefon: 25 6403214
  Email: sekretariat@szpital.siedlce.pl
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Anestezjologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Pododdział Chirurgii Naczyniowej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziecięcy
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Kardiologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Ośrodek Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych/EKG Holter
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia USG Serca
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
  • Oddział Laryngologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Nefrologii i Dializoterapii
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Stacja Dializ
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Pododdział Udarowy
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Neonatologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Okulistyczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Okulistyka
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Pracownia Laserowa
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Oddział Onkologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ortopedyczno-Urazowy
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Rehabilitacji
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Urologiczny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia dziecięca
  • Pracownia ESWL
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Inne - Urologia
  • Pracownia Urodynamiki
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
   • Inne - Urologia dziecięca
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Apteka Szpitalna
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Pododdział Laryngologiczny dla Dzieci
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia Endoskopii Urologicznej
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Urologia
  • Pracownia OCT
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia USG
   • USG - Okulistyka
  • Pododdział Patologii Ciąży
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia Endoskopowa
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Izba Przyjęć
   Siedlce, Księcia Józefa Poniatowskiego 26     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)