POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze -Lecznictwo ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja im. Jana Pawła II 4 (26-400 Przysucha)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Przysucha miasto
tel.: 48 38 33 515

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół...

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Przysucha, leja Jana Pawła II 4 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 38 33 514
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Gabinet lekarza POZ ( dla dorosłych i dzieci )
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 514  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski praktyki zabiegowej + punkt szczepień
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 514  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 514  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 513  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Nocna pomoc lekarska
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 510  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny poz
   Przysucha, leja Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 510  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna transportu
 • Poradnia Specjalistyczna i Diagnostyczna

  Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 38 33 515
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Poradnia kardiologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 511  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 201  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 513  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 512  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia fizykoterapii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Szkoła rodzenia
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Szkoła rodzenia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia spirometryczna EKG i EEG
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515 lub 48 38 33 500  
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Poradnia onkologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 500  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 38 33 515  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chirurgiczno-Ortopedycznej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Okulistycznej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradniach-Laryngologicznej, Dermatologicznej, Reumatologicznej, Diabetologicznej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Przysucha, leja im. Jana Pawła II 4      Telefon: 48 383 35 00  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Borkowicach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Borkowice, Ks. J. Wiśniewskiego 42 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  • Gabinet lekarza POZ
   Borkowice, Ks. J. Wiśniewskiego 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski
   Borkowice, Ks. J. Wiśniewskiego 42     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Borkowice, Ks. J. Wiśniewskiego 42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Borkowice, Ks. J. Wiśniewskiego 42     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Glińcu - Filia nr 1

  Przysucha, Gliniec 26 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 38 33 517
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Przysucha, Gliniec 26      Telefon: 48 38 33 517  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski
   Przysucha, Gliniec 26      Telefon: 48 38 33 517  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Przysucha, Gliniec 26      Telefon: 48 38 33 517  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sadach - Filia nr 2

  Klwów, Sady 33 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 38 33 519
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Klwów, Sady 33      Telefon: 48 38 33 519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski
   Klwów, Sady 33      Telefon: 48 38 33 519  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Klwów, Sady 33      Telefon: 48 38 33 519  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Klwów, Sady 33     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Klwów, Sady 33     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ruskim Brodzie - Filia nr 3

  Przysucha, Ruski Bród 53 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 67 51 825
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Przysucha, Ruski Bród 53      Telefon: 48 67 51 825  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski
   Przysucha, Ruski Bród 53      Telefon: 48 67 51 825  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Przysucha, Ruski Bród 53      Telefon: 48 67 51 825  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzucowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Borkowice Rzuców, Staszica 45 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  • Gabinet lekarza POZ
   Borkowice Rzuców, Staszica 45     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski
   Borkowice Rzuców, Staszica 45     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Borkowice Rzuców, Staszica 45     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Borkowice Rzuców, Staszica 45     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Oddział Pomocy Doraźnej

  Przysucha, Partyzantów 8 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
  Telefon: 48 38 33 510
  Email: spzzoz@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Przysucha, Partyzantów 8      Telefon: 48 38 33 510  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Przysucha, Partyzantów 8      Telefon: 48 38 33 510  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Przysucha, Partyzantów 8      Telefon: 48 38 33 510  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Punkt dyspozytora medycznego
   Przysucha, Partyzantów 8      Telefon: 48 38 33 510  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)