POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kościan

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Szpitalna 7 (64-000 Kościan)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Kościan
tel.: 65 512-08-55

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół...

 • Szpital im. T. Dunina w Kościanie

  Kościan, Szpitalna 7 (wielkopolskie / powiat Kościan)
  Telefon: 65 512 08 55
  Email: spzozkoscian@post.pl
  Witryna: www.szpital.koscian.pl
  • Ogólna Izba Przyjęć
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Wewnętrzny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia naczyniowa
   • Rehabilitacja stacjonarna - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w trybie hostelowym - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Dziecięcy
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Patofizjologii Noworodka
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie w trybie hostelowym - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Blok Operacyjny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
  • Apteka Szpitalna
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Reumatologiczny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Pododdział Kardiologiczny w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Dział Anestezjologii
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Paliatywny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Chirurgiczny dla Dzieci
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia dziecięca
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Pododdział Urologiczny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Pododdział Otolaryngologiczny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacyjny
   Kościan, Szpitalna 7      Telefon: 65 512 08 55  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
   Kościan, Szpitalna 7     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Kościan, Szpitalna 7     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Pododdział Paliatywny w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kościan, Szpitalna 7     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Opieki Długoterminowej w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Odział Alergologii w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7     
   Oddział alergologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyń w Kościanie
   Kościan, Szpitalna 7     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
    Kościan, Szpitalna 7     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
    Kościan, Szpitalna 7     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Pododdział Paliatywny w Kościanie
    Kościan, Szpitalna 7     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Kościan, Szpitalna 7     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Opieki Długoterminowej w Kościanie
    Kościan, Szpitalna 7     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Odział Alergologii w Kościanie
    Kościan, Szpitalna 7     
    Oddział alergologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Poradnia Chirurgii Naczyń w Kościanie
    Kościan, Szpitalna 7     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia naczyniowa
 • Szpital w Śmiglu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Śmigiel, Kościuszki 37 (wielkopolskie / powiat Śmigiel miasto)
  • Izba Przyjęć
   Śmigiel, Kościuszki 37     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Oddział Rehabilitacyjny w Śmiglu
   Śmigiel, Kościuszki 37     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)