POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów - Lecznictwo Otwarte

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zamiany 13 (02-786 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ursynów
tel.: 22 641-52-14, 643-74-44, 643-03-99

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Przychodnia opieki podstawowej i specjalistycznej

  Warszawa, Romera 4 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6416453 6417280
  Email: romera@zozursynow.pl
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Warszawa, Romera 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Warszawa, Romera 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet położnej POZ
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet NPL - ambulatoryjny i wyjazdowy z transportem sanitarnym
   Warszawa, Romera 4     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Romera 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Warszawa, Romera 4     
   Pracownie inne
  • Pracownia masażu dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Warszawa, Romera 4     
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
   Warszawa, Romera 4     
  • Poradnia wad postawy
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, Romera 4     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pracownia fizykoterapii
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia masażu
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) kinezyterapii dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia hydroterapii
    Warszawa, Romera 4     
    Pracownie inne
   • Pracownia masażu dla dzieci
    Warszawa, Romera 4     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia jaskry
    Warszawa, Romera 4     
   • Poradnia foniatryczna
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
    Warszawa, Romera 4     
   • Poradnia wad postawy
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia patologii ciąży
    Warszawa, Romera 4     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia opieki podstawowej i specjalistycznej

  Warszawa, Na Uboczu 5 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6496502 do 6
  Email: ubocze@zozursynow.pl
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urazowo ortopedyczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Echo Serca + Holter
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia EEG
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Gabinet położnej POZ
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia chorób płuc
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia mammografii
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia fizykoterapii
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zaburzeń rytmu serca
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń mózgowych
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Na Uboczu 5     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Pracownia fizykoterapii
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia hydroterapii
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia masażu
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia zaburzeń rytmu serca
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń mózgowych
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia leczenia bólu
    Warszawa, Na Uboczu 5     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Przychodnia opieki podstawowej i specjalistycznej

  Warszawa, Kajakowa 12 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 8554737 8554739
  Email: kajakowa@zozursynow.pl
  • Poradnia POZ dla dorosłych
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Warszawa, Kajakowa 12      Telefon: 22 855 47 37  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Warszawa, Kajakowa 12      Telefon: 22 855 47 37  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia patologii ciąży
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Warszawa, Kajakowa 12     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia patologii ciąży
    Warszawa, Kajakowa 12     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania dla kobiet
    Warszawa, Kajakowa 12     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób płuc dla dzieci
    Warszawa, Kajakowa 12     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Przychodnia

  Warszawa, Zamiany 13 (mazowieckie / powiat Ursynów)
  Telefon: 022 6412994, 6416759
  Email: biuro@zozursynow.pl
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Domu Dziecka Nr 10
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia alergii oddechowej
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowej
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Fundacji "PRIMUS"
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 i Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 96
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 100
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 303
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 313
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 318
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 319
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 322
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 323
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 336
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 95
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 343
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 91
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 92
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 93
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 94
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 96
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Fundacji Edukacyjnej VARSOVIA
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr LXIII
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr LXX
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 330
   Warszawa, Zamiany 13     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych
   Warszawa, Zamiany 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Warszawa, Zamiany 13     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia alergii oddechowej
    Warszawa, Zamiany 13     
    Poradnia alergii oddechowych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii pokarmowej
    Warszawa, Zamiany 13     
    Poradnia alergii pokarmowych dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Fundacji "PRIMUS"
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4 i Gimnazjum przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Nr 4
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 96
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 100
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 303
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 313
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 318
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 319
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 322
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 323
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 336
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 95
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 343
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 91
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 92
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 93
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 94
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Gimnazjum Nr 96
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Fundacji Edukacyjnej VARSOVIA
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr LXIII
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr LXX
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet profilaktyki zdrowotnej przy Szkole Podstawowej Nr 330
    Warszawa, Zamiany 13     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Poradnia alergologiczna dla dorosłych
    Warszawa, Zamiany 13     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych
    Warszawa, Zamiany 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)