Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

Działalność lecznicza
Szpital wielospecjalistyczny

adres: Zwycięstwa 1 (66-100 Sulechów)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Sulechów miasto
tel.: 79 76 06 252

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Szpital w Sulechowie

  Sulechów, Zwycięstwa 1 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 79 76 06 252
  Email: spzoz@spzozsulechow.med.pl
  Witryna: spzozsulechow.med.pl
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 232  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Wewnętrzny
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 273  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 284  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 227  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 276  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 239  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny-Zabiegowy
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 236  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka Zakładowa
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 241  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 248  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 250  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 281  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 211  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 227  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
  • Szkoła Rodzenia
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 284  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Laktacyjna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 227  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 248  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 248  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 204  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizatornia
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 216  
   Sterylizatornia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Epidemiologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Babimost
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 250  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Kargowa
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 252  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 250  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 210  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 269  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 269  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 269  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia Endoskopii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 211  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EKG Testów Wysiłkowych
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 269  
   Pracownie inne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 210  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 210  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 210  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 210  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Oddział dziecięcy
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Pracownia anatomii patologicznej
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Pracownie inne
  • Poradnia medycyny pracy
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Leczenia Bólu (Neurologiczna)
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dziecięcy
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Pracownia anatomii patologicznej
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Pracownie inne
   • Poradnia medycyny pracy
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Leczenia Bólu (Neurologiczna)
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sulechów, leja Niepodległości 15 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia gastrologiczna
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologii dziecięcej
   Sulechów, leja Niepodległości 15     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Sulechów, Zwycięstwa 1 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 79 76 06 243
  Email: spzoz@spzozsulechow.med.pl
  Witryna: spzozsulechow.med.pl
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 243  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 243  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 243  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 243  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologii
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 243  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia bakteriologii
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Sulechów, Zwycięstwa 1 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 79 76 06 213
  Email: spzpz@spzozsulechow.med.pl
  Witryna: spzozsulechow.med.pl
  • Pracownia RTG
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 213  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 213  
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 79 76 06 213  
   Pracownia USG
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Fizjoterapii

  Sulechów, Al. Niepodległości 19 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 79 76 06 277
  Email: spzoz@spzozsulechow.med.pl
  Witryna: spzozsulechow.med.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Sulechów, Al. Niepodległości 19      Telefon: 79 76 06 277  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Sulechów, Al. Niepodległości 19      Telefon: 79 76 06 277  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Sulechów, Al. Niepodległości 19      Telefon: 79 76 06 277  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Pogotowie Ratunkowe

  Sulechów, Zwycięstwa 1 (lubuskie / powiat Sulechów miasto)
  Telefon: 68 38 52 938
  Email: spzoz@spzozsulechow.med.pl
  Witryna: spzozsulechow.med.pl
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "P"
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 68 38 52 938  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "S"
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 68 38 52 938  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 68 38 52 938  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego
   Sulechów, Zwycięstwa 1      Telefon: 68 38 52 938  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Sulechów, Zwycięstwa 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Sulechów, Zwycięstwa 1     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)