Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sportowa 2 (05-190 Nasielsk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Nasielsk miasto
tel.: 23 69-12-606 w 21

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach

  Pieścirogi Stare, Sikorskiego 1 (mazowieckie / powiat Nasielsk obszar wiejski)
  Telefon: 23 691-23-98
  Email: ozstare@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Pieścirogi Stare, Sikorskiego 1      Telefon: 23 69 12 398  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Pieścirogi Stare, Sikorskiego 1      Telefon: 23 69 12 398  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pieścirogi Stare, Sikorskiego 1      Telefon: 23 69 12 398  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Punkt szczepień
   Pieścirogi Stare, Sikorskiego 1      Telefon: 23 69 12 398  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Punkt Lekarski w Cieksynie

  Cieksyn, Sportowa 5 (mazowieckie / powiat Nasielsk obszar wiejski)
  Telefon: 23 693-50-05
  • Poradnia lekarza POZ
   Cieksyn, Sportowa 5      Telefon: 23 69 35 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Cieksyn, Sportowa 5      Telefon: 23 69 35 005  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Cieksyn, Sportowa 5      Telefon: 23 69 35 005  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Punkt szczepień
   Cieksyn, Sportowa 5      Telefon: 23 69 35 005  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Nasielsku

  Nasielsk, Sportowa 2 (mazowieckie / powiat Nasielsk miasto)
  Telefon: 23 691-25-03
  Email: zoz@zoznasielsk.pl
  Witryna: www.zoz.nasielsk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Nasielsk, Sportowa 2      Telefon: 23 69 12 503  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Nasielsk, Sportowa 2      Telefon: 23 69 12 503  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Nasielsk, Sportowa 2      Telefon: 23 69 12 503  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Nasielsk, Sportowa 2      Telefon: 23 69 12 503  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pięlęgniarki środowiskowej
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Zespół podstawowy ratownictwa medycznego
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
   Nasielsk, Sportowa 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół podstawowy ratownictwa medycznego
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ambulatorium ogólne
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ginekologiczna
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Leczenie w domu pacjenta
   • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
    Nasielsk, Sportowa 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnień

  Nasielsk, Warszawska 52 (mazowieckie / powiat Nasielsk miasto)
  Telefon: 23 693-02-50
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Nasielsk, Warszawska 52      Telefon: 23 69 30 250  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)