Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Iłżecka 2a (26-115 Skarżysko Kościelne)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko Kościelne
tel.: 41 271 44 00

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Ośrodek Zdrowia

  Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a (świętokrzyskie / powiat Skarżysko Kościelne)
  Telefon: 41 271 44 00
  Email: spzozkos@gmail.com
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pielęgniarki Podstwaowej Opieki Zdrowotnej
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położniczo - Ginekologiczna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Gabinet USG
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia Fizjoterapii
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Pielęgniarki Opieki Długoterminowej Domowej
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a      Telefon: 41 271 44 00  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Dermatologiczna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dermatologiczna
    Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Skarżysko Kościelne, Iłżecka 2a     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)