Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Przyłęk 30A (26-704 Przyłęk)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Przyłęk
tel.: 48 6773006

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Ośrodek Zdrowia w Przyłęku

  Przyłęk, Przyłęk 30a (mazowieckie / powiat Przyłęk)
  Telefon: 048 677-30-06
  • Poradnia lekarza POZ
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Epidemiologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby zakaźne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Transport sanitarny POZ
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badania
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Przyłęk, Przyłęk 30a      Telefon: 048 677-30-06  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Epidemiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Epidemiologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Przyłęk, Przyłęk 30a     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Przyłęk, Przyłęk 30a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pediatria
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Epidemiologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Przyłęk, Przyłęk 30a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Przyłęk, Przyłęk 30a     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Epidemiologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Przyłęk, Przyłęk 30a     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Ośrodek Zdrowia w Przyłęku - Filia w Załazach

  Przyłęk, Załazy 25 (mazowieckie / powiat Przyłęk)
  Telefon: 048 677-50-52
  • Poradnia lekarza POZ
   Przyłęk, Załazy 25     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Epidemiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Przyłęk, Załazy 25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby zakaźne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Epidemiologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przyłęk, Załazy 25     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Epidemiologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Przyłęk, Załazy 25     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Przyłęk, Załazy 25     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Przyłęk, Załazy 25     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Przyłęk, Załazy 25     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badania
   Przyłęk, Załazy 25     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Przyłęk, Załazy 25     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Epidemiologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Przyłęk, Załazy 25     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Epidemiologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)