POLECAMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w Świnoujściu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mieszka I 7 (72-600 Świnoujście)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Świnoujście
tel.: 91-3267345

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Świnoujściu

  Świnoujście, ul. Mieszka I 7 (zachodniopomorskie / powiat M. Świnoujście)
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział farmacji
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urazowo - ortopedyczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia - Szkoła rodzenia
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Laboratorium
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-449  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni położniczo - ginekologicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urazowo - ortopedycznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni urologicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradnia okulistycznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91/32-67-345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni diabetologicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy przy poradni gastroenterologicznej
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Bank krwi
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG, Holtera, prób wysiłkowych
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Punkt szczepień
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7      Telefon: 91-3267345  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna
   Świnoujście, ul. Mieszka I 7     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia psychologiczna
    Świnoujście, ul. Mieszka I 7     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)