POLECAMY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie - Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Szpitalna 53B (22-100 Chełm)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Chełm
tel.: 825623223

Jednostki - Samodzielny Publiczny Wojewódzki...

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Chełm, Szpitalna 53 B (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 82 56 23 126
  Email: przychodnia@szpital.chelm.pl
  Witryna: www.szpital.chelm.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 104  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 105  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 141  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 166  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 189  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Reumatologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 126  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 108  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 141  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgiczna z Poradnią Stomijną
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 140  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 140  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 140  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 116  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Konsultacyjna Poradnia Urazowo- Ortopedyczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 116  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 143  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 143  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 358  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka i Laktacyjna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 420  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 120  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 364  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia p/Gruźlicza
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 373  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 181  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 156  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 175  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 375  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Sutka
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 119  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Lekarz Zakładowy Pracowników Służby Zdrowia
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 193  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 126  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 111  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 110  
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 372  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Ośrodek Tlenoterapii
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 372  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 174  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 140  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 143  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Układu Pozapiramidowego
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 143  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 103  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 115  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 133  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 150  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia Urodynamiczna
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 56 23 140  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Ogólny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623113  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Chirurgiczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623140  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Onkologiczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623119  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy p/Gruźliczy
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623373  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Ortopedyczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623116  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Ginekologiczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623166  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Laryngologiczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 82 5623108  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Laryngologiczny dla Dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 81 5623181  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Okulistyczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 81 5623189  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Dermatologiczny
   Chełm, Szpitalna 53 B      Telefon: 81 5623174  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • Poradnia internistyczna
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia internistyczna konsultacyjna
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia profilaktyki osteoporozy, andro i menopauzy
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia opieki paliatywnej, leczenia bólu, zespół opieki domowej
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dziecięca konsultacyjna
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia cukrzycowa dla dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia sportowo- lekarska
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Stomatolog zakładowy pracowników służby zdrowia
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia EKG
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia cytologiczno- kolposkopowa
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Pracownie inne
  • Poradnia foniatryczna
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Histopatologii i Cytologii
   Chełm, Szpitalna 53 B     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia internistyczna
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia internistyczna konsultacyjna
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia profilaktyki osteoporozy, andro i menopauzy
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia opieki paliatywnej, leczenia bólu, zespół opieki domowej
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia dziecięca konsultacyjna
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia cukrzycowa dla dzieci
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia sportowo- lekarska
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Stomatolog zakładowy pracowników służby zdrowia
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia EKG
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia cytologiczno- kolposkopowa
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Pracownie inne
   • Poradnia foniatryczna
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pracownia Histopatologii i Cytologii
    Chełm, Szpitalna 53 B     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
 • Przychodnia Skórno- Wenerologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Chełm, Szpitalna 53B (lubelskie / powiat M. Chełm)
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Chełm, Szpitalna 53B (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 82 56 23 170
  Email: rehabilitacja@szpital.chelm.pl
  Witryna: www.szpital.chelm.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Chełm, Szpitalna 53B      Telefon: 82 56 23 170  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Chełm, Szpitalna 53B      Telefon: 82 56 23 170  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Chełm, Szpitalna 53B      Telefon: 82- 5623197  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej
   Chełm, Szpitalna 53B      Telefon: 82 56 23 170  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego
   Chełm, Szpitalna 53B     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Masażu Leczniczego
    Chełm, Szpitalna 53B     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)