POLECAMY

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jeziorna 14 (19-404 Wieliczki)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Wieliczki
tel.: 87 521 42 65

Jednostki - SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK...

 • Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia

  Wieliczki, Jeziorna 14 (warmińsko-mazurskie / powiat Wieliczki)
  Telefon: 87 521 42 65
  Email: spgoz.wieliczki@neostrada.pl
  • poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia (gabinet) pielęgniarki poz
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia (gabinet) położnej poz
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • punkt szczepień
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Wieliczki, Jeziorna 14      Telefon: 87 521 42 65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Lekarza Rodzinnego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Olecko, 11-go Listopada 23 (warmińsko-mazurskie / powiat Olecko miasto)
  • gabinet lekarza POZ
   Olecko, 11-go Listopada 23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)