POLECAMY

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Żeromskiego 2 (09-317 Lutocin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Lutocin
tel.: (023) 658-10-11

Jednostki - Samodzielny Gminny Zakład Opieki...

 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie

  Lutocin, Żeromskiego 2 (mazowieckie / powiat Lutocin)
  Telefon: (023) 658-10-11
  Email: sgzoz_lutocin@poczta.wp.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia ( gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Lutocin, Żeromskiego 2      Telefon: (023) 658-10-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna (fizykoterapia)
   Lutocin, Żeromskiego 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Lutocin, Żeromskiego 2     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Lutocin, Żeromskiego 2     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Lutocin, Żeromskiego 2     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna (fizykoterapia)
    Lutocin, Żeromskiego 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Lutocin, Żeromskiego 2     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum domowe
    Lutocin, Żeromskiego 2     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Zespół transportu sanitarnego
    Lutocin, Żeromskiego 2     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)