POLECAMY

PRZYCHODNIA "TATRZAŃSKA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tatrzańska 109 (93-279 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 64 33 972

Jednostki - PRZYCHODNIA "TATRZAŃSKA"

 • przychodnia

  Łódź, ul. Tatrzańska 109 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  Telefon: 42 643 39 72
  Email: mp_tatrzanska@wp.pl
  Witryna: www.mp-tatrzanska.pl
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie w domu pacjenta - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Badania laboratoryjne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Diagnostyka obrazowa - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zdrowie matki i dziecka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Medycyna szkolna - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Neurologia
   • Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   • USG - Neurologia
   • Tomografia komputerowa - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Inne - Neurologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neurologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • poradnia okulistyczna dla dorosłych
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Tomografia komputerowa - Okulistyka
   • Rentgenodiagnostyka - Okulistyka
   • Rezonans magnetyczny - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna dla dorosłych
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia
   • Rezonans magnetyczny - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stomatologiczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Diagnostyka laboratoryjna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Diagnostyka laboratoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Medycyna sportowa - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna sportowa - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Protetyka stomatologiczna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Protetyka stomatologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna pracy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna pracy
   • USG - Medycyna pracy
   • Rentgenodiagnostyka - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo
   • Inna - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Inna - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo ginekologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Inna - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Inna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
   • USG - Okulistyka
   • Tomografia komputerowa - Okulistyka
   • Rentgenodiagnostyka - Okulistyka
   • Rezonans magnetyczny - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Zdrowie matki i dziecka - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania laboratoryjne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • USG - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Tomografia komputerowa - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rentgenodiagnostyka - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Rezonans magnetyczny - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Zdrowie matki i dziecka - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie stomatologiczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Okulistyka
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Neurologia
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Pracownia diagnostyki obrazowej -RTG
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stomatologiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia USG
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Gimnazjum nr 44
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Katolickich Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Pracownia fizykoterapii
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia EKG
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Inne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Inne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • poradnia internistyczna
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacji
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia RTG
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia USG
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinety zabiegowe
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Leczenie stomatologiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ortodontyczna
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortodoncja
   • Rentgenodiagnostyka - Ortodoncja
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Ortodoncja
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortodoncja
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Łódź, ul. Tatrzańska 109     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia internistyczna
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia pediatryczna
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • poradnia ginekologiczno-położnicza
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia rehabilitacji
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Badania laboratoryjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rentgenodiagnostyka - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia RTG
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • pracownia USG
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • gabinety zabiegowe
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Leczenie stomatologiczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia ortodontyczna
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortodoncja
    • Rentgenodiagnostyka - Ortodoncja
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Ortodoncja
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Ortodoncja
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
    Łódź, ul. Tatrzańska 109     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna paliatywna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)