Przychodnia Rejonowa w Tuszynie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Żeromskiego 24/26 (95-080 Tuszyn)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Tuszyn miasto
tel.: 42 614 34 00

Jednostki - Przychodnia Rejonowa w Tuszynie

 • Przychodnia

  Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26 (łódzkie / powiat Tuszyn miasto)
  Telefon: 42 614 34 00
  Email: spztuszyn@wp.pl
  • Gabinet Medycyny Ogólnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pediatryczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Stomatologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Szczepień Ochronnych
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyczna EKG
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Chirurgii Ogólnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Medycyny Rodzinnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Neurologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Okulistyczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Laryngologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Dermatologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Zdrowia Psychicznego
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Ortopedyczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Fizjoterapii
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Diagnostyczna USG
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Zabiegowy
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Kardiologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Ginekologiczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Internistyczny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Rehabilitacyjny
   Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Ginekologiczny
    Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Internistyczny
    Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Gabinet Rehabilitacyjny
    Tuszyn, ul. Stefana Żeromskiego 24/26     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia - Filia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Górki Duże, ul. Jutroszewska 24
  • Gabinet Medycyny Ogólnej
   Górki Duże, ul. Jutroszewska 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Głuchów, ul. Długa 79 (łódzkie / powiat Tuszyn obszar wiejski)
  • Gabinet Medycyny Ogólnej
   Głuchów, ul. Długa 79     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)