POLECAMY

Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wiśniowa 26 (98-330 Pajęczno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Pajęczno miasto
tel.: 34 31 11 663

Jednostki - Przychodnia

 • Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie

  Pajęczno, ul. Wiśniowa 26 (łódzkie / powiat Pajęczno miasto)
  Telefon: 34 31 12 585
  Email: spzozpajeczno@poczta.onet.pl
  • Poradnia Rehabilitacji Leczniczej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Rejestracja Ogólna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Skórno - Wenerologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Preluksacyjna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinety Zabiegowe
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Laboratorium Analityczne
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej : RTG, USG, EKG
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Diagnostyczna EKG
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia lekarza poz
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział fizjoterapii
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnych środowiskowych
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia spirometryczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia audiologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia badań słuchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Cytologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgiczno- Ortopedyczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Odwykowa
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Wad Postawy Dzieci i Młodzieży
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Fizykoterapii
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Lekarsko - Dentystyczny w Szkole
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ftyzjatryczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
  • Gabinet fizjoterapii
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia antynikotynowa
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologicza
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
  • Dzienna pomoc lekarska
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia ortodontyczna
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • zespół długoterminowej opieki domowej
   Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Cytologiczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Chirurgiczno- Ortopedyczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Odwykowa
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Wad Postawy Dzieci i Młodzieży
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet Fizykoterapii
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet Lekarsko - Dentystyczny w Szkole
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Reumatologiczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Ftyzjatryczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
   • Gabinet fizjoterapii
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia antynikotynowa
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia onkologicza
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
   • Dzienna pomoc lekarska
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Poradnia logopedyczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia ortodontyczna
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • zespół długoterminowej opieki domowej
    Pajęczno, ul. Wiśniowa 26     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy

  Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1 (łódzkie / powiat Nowa Brzeźnica)
  Telefon: 34 31 19 658
  Email: spzoz@pajeczno.poczta.onet.pl
  • Rejestracja Ogólna
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Higieny Szkolnej
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium Analityczne
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Lekarski i Dentystyczny w Szkołach
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Laryngologiczna
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Laboratorium Analityczne
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet Lekarski i Dentystyczny w Szkołach
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Laryngologiczna
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Nowa Brzeźnica, ul. Kościuszki 1     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich

  Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8 (łódzkie / powiat Strzelce Wielkie)
  Telefon: 34 31 10 789
  Email: spzozpajeczno@poczta.onet.pl
  • Rejestracja Ogólna
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-położnicza
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Higieny Szkolnej
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet położnych środowiskowych
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Laboratorium Analitryczne
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Laryngologiczna
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Laboratorium Analitryczne
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Laryngologiczna
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 8     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Dział Pomocy Doraźnej - Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego

  Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15 (łódzkie / powiat Pajęczno miasto)
  Telefon: 34 31 11 544
  Email: spzozpajeczno@poczta.onet.pl
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "P"
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "S"
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespoły Wyjazdowe
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólnolekarski "O"
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
  • Nocna pomoc lekarska
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Dzienna pomoc lekarska
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Ambulatorium ogólne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
    Ambulatorium ogólne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Zespoły Wyjazdowe
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Ogólnolekarski "O"
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
   • Nocna pomoc lekarska
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
    Ambulatorium ogólne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
    Ambulatorium ogólne
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół transportu sanitarnego
    Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach

  Siemkowice, ul. 22 Lipca 4 (łódzkie / powiat Siemkowice)
  Telefon: 43 84 17 209
  Email: spzozpajeczno@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz dla dzieci
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowych
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnych środowiskowych
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Siemkowice, ul. 22 Lipca 4     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Działoszynie

  Działoszyn, ul. Józefa Piłsudskiego 21B (łódzkie / powiat Działoszyn miasto)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Działoszyn, ul. Józefa Piłsudskiego 21B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)