PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT LECZNICZY

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. KARTEZJUSZA 2 (01-480 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Bemowo
tel.: 22 6838281

Jednostki - PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ...

 • Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2 (mazowieckie / powiat Bemowo)
  Telefon: 22 6838281
  Email: j.golicz@plwat.pl
  Witryna: www.plwat.pl
  • Oddział leczenia uzależnień od związków psychoaktywnych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838234  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838218  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838217  
   Ambulatorium ogólne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838245  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6828217  
  • Pracownia Spirometryczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838290  
   Poradnia chorób płuc
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838235  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838240  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838237  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838248  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838250  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowej (Ortopedyczna)
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6838250  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Medycyna sportowa - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838232  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838236  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838270  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838241  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838290  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838238  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838272  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838271  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Nerwic
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838234  
   Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Pediatryczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838201  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dzieci - Chore
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838201  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dzieci - Zdrowe
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838204  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Punkt Szczepień - Pediatria
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838204  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Szczepienia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci i Dorosłych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838203  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838269  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Protetyczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838267  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838260  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia stomatologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Ortodoncji
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838261  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortodoncja
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortodoncja
  • Poradnia Gastrologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838238  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838270  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Audiologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838237  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838271  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838230  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838230  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838261  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Izba Chorych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838246  
   Izba chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Transport Sanitarny
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 6838220  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgicznej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6838250  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6838248  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6836270  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ortopedycznej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6838247  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni laryngologivznej
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2      Telefon: 22 6838237  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Izba Chorych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Apteka
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pomoc Doraźna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Sutka
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Dentosymetryczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EEG
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Mammograficzny
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Jaskrowa
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Epidemiologiczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Padaczkowa
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Inna - Neurologia
  • Gabinet EEG
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Psychiatryczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Inna - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Inna - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Gabinet Odwykowy
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Inna - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Gabinet Psychologiczny i Neuropsychologiczny
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Inna - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Gabinet Nefrologiczny
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Psychogeriatryczna
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Inna - Geriatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Geriatria
  • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia leczenia bólu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dzienny Detoksykacji
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych
   Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Izba Chorych
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Apteka
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Laboratorium
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pomoc Doraźna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Chorób Sutka
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pracownia Dentosymetryczna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia EEG
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet Mammograficzny
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Jaskrowa
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Poradnia Ginekologiczna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Epidemiologiczna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Padaczkowa
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Inna - Neurologia
   • Gabinet EEG
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Psychiatryczna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Inna - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Inna - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Gabinet Odwykowy
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Nerwic
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Inna - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Gabinet Psychologiczny i Neuropsychologiczny
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Inna - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Gabinet Nefrologiczny
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Psychogeriatryczna
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Inna - Geriatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Geriatria
   • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia leczenia bólu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Dzienny Detoksykacji
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych
    Warszawa, UL. KARTEZJUSZA 2     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)