Prywatne Centrum Medyczne "MEDYK-CENTRUM" Jan Bińczyk Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Aleja Wolności 34 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Częstochowa
tel.: 34 36 54 666

Jednostki - Prywatne Centrum Medyczne...

 • Prywatne Centrum Medyczne "MEDYK-CENTRUM" Jan Bińczyk - Ambulatorium

  Częstochowa, al. Aleja Wolności 34 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 36 54 666
  Email: medykcentrum@wp.pl
  Witryna: www.medyk-centrum.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinbet diagnostyczno-zabiegowy
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Pracownia USG
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia geriatryczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia okulistyczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia urologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Punkt poboru materiału do badań laboratoryjnych
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urodynamiki
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 3654666  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34      Telefon: 34 36 54 666  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia profilaktyki i chorób piersi
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia endokrynologii
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia osteoporozy
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób płuc
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii ręki
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pedodoncji
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia periodontologii
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia profilaktyki i chorób piersi
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia endokrynologii
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia osteoporozy
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chorób płuc
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia chirurgii ręki
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia pedodoncji
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia periodontologii
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Poradnia ortodontyczna
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Częstochowa, al. Aleja Wolności 34     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)