POLECAMY

Promedic Centrum Psychoterapii Agnieszki Nehrebeckiej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: os. Na Stoku 32/21 (25-437 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce

Jednostki - Promedic Centrum Psychoterapii...

 • Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Pińczów, Batalionów Chłopskich 33 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Dla Dzieci i Młodzieży
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Antynikotynowa
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Pińczów, Batalionów Chłopskich 33     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
 • Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, Mickiewicza 24 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dzieci i Mlodzieży
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia antynikotynowa dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Antynikotynowa
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Staszów, Mickiewicza 24     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
 • Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Staszów, Wschodnia 23 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia dla Dzieci i Mlodzieży
   Staszów, Wschodnia 23     
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Antynikotynowa
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia
   Staszów, Wschodnia 23     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Staszów, Wschodnia 23     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

  Pińczów, Bednarska 3 (świętokrzyskie / powiat Pińczów miasto)
  Telefon: 604 544 362
  Email: nzozpromedic@gmail.com
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychotropowych
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Usługi rehabilitacyjne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Pińczów, Bednarska 3     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Pińczów, Bednarska 3      Telefon: 604 544 362  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Dla Dzieci i Młodzieży
   Pińczów, Bednarska 3     
  • Poradnia Psychologiczna
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Usługi rehabilitacyjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Antynikotynowa
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Pińczów, Bednarska 3     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
    Pińczów, Bednarska 3     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Dla Dzieci i Młodzieży
    Pińczów, Bednarska 3     
   • Poradnia Psychologiczna
    Pińczów, Bednarska 3     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Usługi rehabilitacyjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Antynikotynowa
    Pińczów, Bednarska 3     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
   • Poradnia Promocji Zdrowia
    Pińczów, Bednarska 3     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
 • Zakład Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

  Staszów, Mickiewicza 24 (świętokrzyskie / powiat Staszów)
  Telefon: 604544362
  Email: nzozpromedic@gmail.com
  Witryna: www.poradniapromedic.tk
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Staszów, Mickiewicza 24      Telefon: 604544362  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)