POLECAMY

Poradnia Lekarzy Rodzinnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Pomorska 96 (91-402 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 678 16 95

Jednostki - Poradnia Lekarzy Rodzinnych

 • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

  Łódź, ul. Pomorska 96 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 678 16 95
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Pomorska 96     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    Łódź, ul. Pomorska 96     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łódź, Pomorska 96 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  • poradnia rehablitacyjna
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet okulistyczny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • gabinet laryngologiczny ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • gabinet neurologiczny ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • gabinet chirurgiczny(konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • gabinet kardiologiczny (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • gabinet alergologiczny (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • gabinet pulmonologiczny (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • gabinet hematologiczny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • gabinet urologiczny (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • gabinet nefrologiczny ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
  • gabinet endokrynologiczny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • gabinet reumatologiczny (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • gabinet onkologiczny ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
  • gabinet medycyny pracy ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • gabinet chorób wewnętrznych (konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • gabinet chorób układu pokarmowego ( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Gastroenterologia
  • gabinet ginekologiczno-położniczy( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet dermatologiczny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet psychiatryczny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • gabinet rehabilitacyjny( konsultacje)
   Łódź, Pomorska 96     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)