Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych-Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kominka 7 (59-101 Polkowice)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Polkowice miasto
tel.: 76 746-08-00

Jednostki - Polkowickie Centrum Usług...

 • Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Polkowice, Skalników 4 (dolnośląskie / powiat Polkowice miasto)
  • Poradnia pediatryczna
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna z gabinetem inhalacji
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia onkologiczna z punktem samobadania piersi
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia patologii noworodka
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia medycyny środowiskowej dla dzieci
   Polkowice, Skalników 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia logopedyczna
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia audiometryczna
   Polkowice, Skalników 4     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Polkowice, Skalników 4     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Polkowice, Skalników 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Polkowice, Skalników 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Polkowice, Skalników 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych
   Polkowice, Skalników 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
   Polkowice, Skalników 4     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Polkowice, Spółdzielcza 1 (dolnośląskie / powiat Polkowice miasto)
  • Poradnia internistyczna
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia endoskopowa
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet laseroterapii
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet krioterapii
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy z punktem kroplówkowym
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Pracownia EKG
   Polkowice, Spółdzielcza 1     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Lekarska

  Polkowice, Kominka 7 (dolnośląskie / powiat Polkowice miasto)
  Telefon: 76 746-08-00
  Email: przychodnia.polkowice@wp.pl
  Witryna: www.pcuz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna z gabinetem inhalacji
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia onkologiczna z punktem samobadania piersi
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neonatologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia medycyny środowiskowej dla dzieci
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Zdrowie środowiskowe
  • Poradnia logopedyczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia audiometryczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Polkowice, Kominka 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Pracownia EKG i prób wysiłkowych
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownie inne
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej
  • Poradnia internistyczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pulmonologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia endoskopowa
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet laseroterapii
   Polkowice, Kominka 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet krioterapii
   Polkowice, Kominka 7     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy z punktem kroplówkowym
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu (odwykowa)
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna z gabientem higieny jamy ustnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia opieki paliatywnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarek opieki paliatywnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Apteka leków gotowych "CENTRUM"
   Polkowice, Kominka 7     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Ośrodek terapii uzależnień
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum nr 2
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Polkowice, Kominka 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Polkowice, Kominka 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Polkowice, Kominka 7     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Ambulatorium ogólne
   Polkowice, Kominka 7     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia fizykoterapii
   Polkowice, Kominka 7     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Polkowice, Kominka 7     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia wodolecznictwa
   Polkowice, Kominka 7     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Dział (pracownia ) fizjoterapii
   Polkowice, Kominka 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 3
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci w Gimnazjum nr 2
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Polkowice, Kominka 7     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Punkt pielęgniarski
   Polkowice, Kominka 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia spirometrii
   Polkowice, Kominka 7     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Polkowice, Kominka 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia wad postawy
   Polkowice, Kominka 7     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób naczyń
   Polkowice, Kominka 7      Telefon: 76/7460800  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
 • Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Przemków, Długa 4 (dolnośląskie / powiat Przemków miasto)
  • Poradnia pediatryczna
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu (odwykowa)
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologiczna z gabinetem inhalacji
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet światłolecznictwa
   Przemków, Długa 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Przemków, Długa 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet krioterapii
   Przemków, Długa 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet wodolecznictwa
   Przemków, Długa 4     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet laseroterapii
   Przemków, Długa 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy
   Przemków, Długa 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Przemków, Długa 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EKG
   Przemków, Długa 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych
   Przemków, Długa 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przemków, Długa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przemków, Długa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przemków, Długa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Przemków, Długa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Radwanice, Głogowska 43 (dolnośląskie / powiat Radwanice)
  • Poradnia internistyczna
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Radwanice, Głogowska 43     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Radwanice, Głogowska 43     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia EKG
   Radwanice, Głogowska 43     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnych środowiskowo-rodzinnych
   Radwanice, Głogowska 43     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radwanice, Głogowska 43     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Radwanice, Głogowska 43     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • Przychodnia Lekarska Jednostka już nie funkcjonuje!

  Polkowice, Zachodnia 10 (dolnośląskie / powiat Polkowice miasto)
  • Poradnia stomatologiczna z gabinetem higieny jamy ustnej
   Polkowice, Zachodnia 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia rentgenodiagnostyki
   Polkowice, Zachodnia 10     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia opieki paliatywnej
   Polkowice, Zachodnia 10     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Gabinet pielęgniarek opieki paliatywnej
   Polkowice, Zachodnia 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)