Ośrodek Świadczeń Szpitalnych

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Lwowska 60 (35-301 Rzeszów)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Rzeszów
tel.: 17 866 40 00

Jednostki - Ośrodek Świadczeń Szpitalnych

 • Szpital ogólny

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 352  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna nuklearna
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 452  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Reumatologii
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 302  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Kliniczny Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 252  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 502  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 142  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 102  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ginekologii i Położnictwa
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 002  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 652  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 552  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Oddział Chirurgii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 292  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 860  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 041  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 111  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba Przyjęć
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 000  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Blok operacyjny ogólny
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 024  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok Operacyjny Dzieci
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 214  
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne
  • Apteka szpitalna
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 790  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank krwi z pracownią serologii transfuzjologicznej
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 680  
   Bank krwi
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ośrodek Dializoterapii
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: (17) 86 64 632  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział dziecięcy, Gabinet stomatologiczny
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Oddział gastroenterologii i centralna pracownia endoskopii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Sekcja Centralnej Sterylizacji i Higieny Szpitalnej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia hemodynamiki
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia hemodynamiki
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Ośrodek ostrych zatruć
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział toksykologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Centralna pracownia endoskopii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział kardiochirurgii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Centralna pracownia EKG
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia medycyny nuklearnej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pododdział intensywnej terapii i anestezjologii dla dzieci i noworodków
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Centralna Sterylizacja
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział Leczenia Udaru Mózgu
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Gastroenterologii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pododdział Urologii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział urologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
  • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia elektroterapii serca (Pracownia elektrofizjologii)
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia kontroli rozruszników (Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów - stymulatorów serca)
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
   Rzeszów, Lwowska 60      Telefon: 17 850 93 84  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Centralna Sterylizacja
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Pododdział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologii Dziecięcej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu u Dzieci
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział ortopedii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralna Sterylizacja
    Rzeszów, Lwowska 60     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Pododdział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
    Rzeszów, Lwowska 60     
    Oddział rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Neurologii Dziecięcej
    Rzeszów, Lwowska 60     
    Oddział neurologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Pododdział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu u Dzieci
    Rzeszów, Lwowska 60     
    Oddział rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział ortopedii
    Rzeszów, Lwowska 60     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Zakład Diagnostyki laboratoryjnej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Mikrobiologii

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Zakład Mikrobiologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Farmakologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia bakteriologii ogólnej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia bakteriologii flory jelitowej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia immunodiagnostyki
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia parazytologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Pracownia farmakologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia pożywek
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Centralna Pracownia USG
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład radiodiagnostyki dla dorosłych
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład radiodiagnostyki dla dzieci
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zakład Patomorfologii

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Pracownia histopatologii i histochemii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia cytologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Patomorfologia
  • Pracownia immunopatologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia hemopatologii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia diagnostyki sekcyjnej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
 • Zakład Neurofizjologii

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: 017 8664000
  Email: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Pracownia EEG
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia EMG
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
 • Zakład Fizjoterapii

  Rzeszów, Lwowska 60 (podkarpackie / powiat M. Rzeszów)
  Telefon: (17) 86 64 000
  Witryna: www.szpital2.rzeszow.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Rzeszów, Lwowska 60     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)