Ośrodek Świadczeń Medycznych Spółka Jawna w Kozłowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 8 (13-124 Kozłowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Kozłowo
tel.: 89 626 76 91

Jednostki - Ośrodek Świadczeń Medycznych...

 • Ośrodek Świadczeń Medycznych Spółka Jawna w Kozłowie

  Kozłowo, 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Kozłowo)
  Telefon: 89 626 76 91
  Email: o.s.m.@o2.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia lekarza POZ
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • poradnia neurologiczna
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • dział fizjoterapii
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • gabinet zabiegowy
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Kozłowo, 8      Telefon: 89 626 76 91  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia chirurgiczna
   Kozłowo, 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • poradnia pediatryczna
   Kozłowo, 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • poradnia rehabilitacji
   Kozłowo, 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia otolaryngologiczna
   Kozłowo, 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia pediatryczna
   Kozłowo, 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • gabinet rehabilitacji
   Kozłowo, 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia otolaryngologiczna
   Kozłowo, 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chirurgiczna
    Kozłowo, 8     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • poradnia pediatryczna
    Kozłowo, 8     
    Poradnia pediatryczna
    • Medycyna szkolna - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • poradnia rehabilitacji
    Kozłowo, 8     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia otolaryngologiczna
    Kozłowo, 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • poradnia pediatryczna
    Kozłowo, 8     
    Poradnia pediatryczna
    • Medycyna szkolna - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • gabinet rehabilitacji
    Kozłowo, 8     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia otolaryngologiczna
    Kozłowo, 8     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)