NZOZ "PRZYCHODNIA RODZINNA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: lac PLAC WOLNOŚCI 1 (55-050 Sobótka)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Sobótka miasto
tel.: 071 390-42-00

Jednostki - NZOZ "PRZYCHODNIA RODZINNA"

 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński

  Sobótka, Torowa 4 (dolnośląskie / powiat Sobótka miasto)
  Telefon: 071 316-32-05
  Email: nzozsobotka@onet.pl
  • Poradnia POZ
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia pediatryczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Sobótka, Torowa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Gabinet zabiegowy
   Sobótka, Torowa 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Sobótka, Torowa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium analityczne
   Sobótka, Torowa 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński

  Sobótka, lac Wolności 1 (dolnośląskie / powiat Sobótka miasto)
  Telefon: 071 390-42-00
  Email: nzozsobotka@onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergologiczna
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia POZ dla dzieci zdrowych
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Pordnia POZ dla dzieci chorych
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet połóżnej środowiskowo rodzinnej
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia logopedyczna
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Sobótka, lac Wolności 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński

  Jordanów Śląski, Pocztowa 4 (dolnośląskie / powiat Jordanów Śląski)
  Telefon: 071 316-16-60
  Email: nzozsobotka@onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna dla dzieci zdrowych
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna dla dzieci chorych
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo rodzinnej
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Gabinet połóżnej środowiskowo rodzinnej
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Pordania medycyny szkolnej
   Jordanów Śląski, Pocztowa 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pediatria
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński

  Sobótka, Wrocławska 24 (dolnośląskie / powiat Sobótka miasto)
  Telefon: 071 3163205
  Email: nzozsobotka@netscape.net
  • Poradnia laryngologiczna
   Sobótka, Wrocławska 24     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • NZOZ Przychodnia Rodzinna Kajderowicz i Biliński

  Będkowice, Świerczewskiego 3 (dolnośląskie / powiat Sobótka obszar wiejski)
  Telefon: 071 3365122
  Email: nzozsobotka@onet.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Będkowice, Świerczewskiego 3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)