POLECAMY

NZOZ "MEDICA" Paweł Kukuła

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Michelsona 2 (88-320 Strzelno)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Strzelno miasto
tel.: 52 31 83 708

Jednostki - NZOZ "MEDICA" Paweł Kukuła

 • NZOZ "MEDICA" Paweł Kukuła

  Strzelno, Michelsona 2 (kujawsko-pomorskie / powiat Strzelno miasto)
  Telefon: 52 31 83 708
  Email: pawelstrzelno@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Strzelno, Michelsona 2      Telefon: 52 31 83 708  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Strzelno, Michelsona 2      Telefon: 52 31 83 708  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Strzelno, Michelsona 2      Telefon: 52 31 83 708  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Strzelno, Michelsona 2      Telefon: 52 31 83 708  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Strzelno, Michelsona 2      Telefon: 52 31 83 708  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Laryngologiczna
   Strzelno, Michelsona 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Strzelno, Michelsona 2     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Strzelno, Michelsona 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Laryngologiczna
    Strzelno, Michelsona 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
    Strzelno, Michelsona 2     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Strzelno, Michelsona 2     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)