POLECAMY

Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 (98-220 Zduńska Wola)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Zduńska Wola
tel.: 43 82 45 308

Jednostki - Niepubliczny Zakład Usług...

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Królewska 29 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • zespól długoterminowej domowej opieki w zakresie pielęgniarstwa
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej domowej opieki w zakresie pielęgniarstwa
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Osmolińska 6 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Zduńska Wola, Osmolińska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Osmolińska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pielęgniarska opieka długoterminowa
   Zduńska Wola, Osmolińska 6     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • zespół długoterminowej domowej opieki w zakresie pielęgniarstwa
   Zduńska Wola, Osmolińska 6     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, Osmolińska 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
  • Poradnia pielęgniarki opieki długoterminowej
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół długoterminowej domowej opieki w zakresie pielęgniarstwa
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Zduńska Wola, ul. Jarosława Dąbrowskiego 25     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)