Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej "Kol-med"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wojciechowskiego 3 (63-700 Krotoszyn)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Krotoszyn miasto
tel.: 62 7210198

Jednostki - Niepubliczny Zakład Podstawowej i...

 • Przychodnia

  Krotoszyn, Dworcowa 1 (wielkopolskie / powiat Krotoszyn miasto)
  Telefon: 062 749-13-58
  Email: kolmed@2.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Punkt Szczepień
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Krotoszyn, Dworcowa 1      Telefon: 627242358  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań krwi
   Krotoszyn, Dworcowa 1      Telefon: 627242358  
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Psychiatryczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Ortopedyczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Preluksacyjna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Krotoszyn, Dworcowa 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia Psychiatryczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Ortopedyczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Dermatologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Neurologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia urologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Preluksacyjna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Kardiologiczna
    Krotoszyn, Dworcowa 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • Przychodnia-Filia w Kobylinie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kobylin, Dworcowa 1 (wielkopolskie / powiat Kobylin miasto)
  • Gabinet lekarza POZ
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pordnia chirurgii ogólnej
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kobylin, Dworcowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Przychodnia Filia w Krotoszynie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krotoszyn, Przemysłowa 19 (wielkopolskie / powiat Krotoszyn miasto)
  • Poradnia ortopedyczna
   Krotoszyn, Przemysłowa 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Przychodnia

  Krotoszyn, Wojciechowskiego 3 (wielkopolskie / powiat Krotoszyn miasto)
  Telefon: 062 7210198
  Email: kolmed@o2.pl
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia logopedyczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia diagnostyki obrazowej USG
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki elektrokardiograficznej
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań krwi
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3      Telefon: 627210198  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia leczenia wad postawy
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia leczenia wad postawy
    Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Krotoszyn, Wojciechowskiego 3     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)