POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Rodzina"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Obwodowa 8 A (05-660 Warka)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Warka miasto
tel.: 48 67 02 821

Jednostki - NZOZ "Zdrowa Rodzina"

 • NZOZ "Zdrowa Rodzina"

  Warka, ul. Obwodowa 8 A (mazowieckie / powiat Warka miasto)
  Telefon: 48 67 02 821
  Email: niemirski@wp.pl
  • Gabinet Lekarza Rodzinnego
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo -Rodzinnej
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Szczepienia - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Zabiegowy
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Położnictwo rodzinne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Punkt Szczepień
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Punkt Pobrań Materiałów Biologicznych do Badań
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Psychologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet Elektrokardiograficzny /ekg/
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna pracy
  • Gabinet Spirometryczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warka, ul. Obwodowa 8 A      Telefon: 48 67 02 821  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Promocji Zdrowia
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Kardiologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Gabinet Dermatologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Neurologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Gabinet Psychiatryczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet Pulmonologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Alergologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet Diabetologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Gabinet Endokrynologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Gabinet Onkologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Ginelokogiczno-Położniczy
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Urologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Gabinet Ultrasonograficzny /usg/
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Urologiczny Dziecięcy
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
  • Gabinet Wad Postawy
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Reumatologiczny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Gabinet Preluksacyjny
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizykoterapii
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Warka, ul. Obwodowa 8 A     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Gabinet Promocji Zdrowia
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Gabinet Kardiologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Gabinet Dermatologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet Neurologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Gabinet Psychiatryczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Gabinet Pulmonologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Gabinet Alergologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Gabinet Diabetologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Gabinet Endokrynologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Gabinet Onkologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Gabinet Ginelokogiczno-Położniczy
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Urologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Gabinet Ultrasonograficzny /usg/
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet Urologiczny Dziecięcy
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • Gabinet Wad Postawy
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet Reumatologiczny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Gabinet Preluksacyjny
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia Fizykoterapii
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Warka, ul. Obwodowa 8 A     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)