POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzózie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Radomska 1 (26-903 Głowaczów (Brzóza))
powiat: Głowaczów
tel.: 48 623-01-30

Jednostki - NZOZ w Brzózie

 • NZOZ BRZÓZA

  Głowaczów (Brzóza), Radomska 1
  Telefon: 48 623-01-30
  Email: e2rd3@o2.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 048 623-01-30  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1      Telefon: 48 623-01-30  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Głowaczów (Brzóza), Radomska 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Głowaczów (Brzóza), Radomska 1     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)