POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " VALIDUS" s.c.

adres: Wojska Polskiego 144 (91-711 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: (042) 617-24-16

Jednostki - NZOZ " VALIDUS" s.c.

 • przychodnia

  Łódź, Wojska Polskiego 144 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: (0-42) 617-24-16
  Email: validus.leczenie@wp.pl
  • poradnia kardiologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna (konsultacje)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia medycyny pracy
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • poradnia lekarza POZ
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia urologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia okulistyczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia dermatologiczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia pediatryczna
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • gabinet zabiegowy
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • pracownia diagnistyki obrazowej (USG)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki obrazowej (densytometria)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pracownia inna (EKG)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • pracownia inna (spirometria)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownie inne
  • pracownia inna (glukometria)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownie inne
  • pracownia inna (testy naskórkowe)
   Łódź, Wojska Polskiego 144     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia chorób wewnętrznych
    Łódź, Wojska Polskiego 144     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • pracownia inna (spirometria)
    Łódź, Wojska Polskiego 144     
    Pracownie inne
   • pracownia inna (glukometria)
    Łódź, Wojska Polskiego 144     
    Pracownie inne
   • pracownia inna (testy naskórkowe)
    Łódź, Wojska Polskiego 144     
    Pracownie inne
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Łaska 88 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki obrazowej (densytometria)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia inna (EKG)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • pracownia inna (spirometria)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownie inne
  • pracownia inna (glukometria)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownie inne
  • pracownia inna (testy naskórkowe)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Pracownie inne
  • poradnia lekarzy POZ
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia alergologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia urologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia okulistyczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna (konsultacje)
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia stomatologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Zespół transportu sanitarnego
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań
   Zduńska Wola, Łaska 88     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Długa 30 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
  • poradnia stomatologiczna
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia stomatologiczna
  • poradnia medycyny pracy
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia medycyny pracy
  • poradnia internistyczna
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
  • poradnia dermatologiczna
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia dermatologiczna
  • poradnia położnej środowiskowei-rodzinnej
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, Długa 30     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Zduńska Wola, Szkolna 18 A (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  • poradnia lekarza POZ (medycyna rodzinna)
   Zduńska Wola, Szkolna 18 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1 (łódzkie / powiat Lutomiersk)
  Telefon: (043) 677-54-15
  • poradnia lekarza poz
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • gabinet zabiegowy
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia kardiologiczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia urologiczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia okulistyczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Kazimierz, Plac Tadeusza Kościuszki 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia

  Szydłów 26,  (łódzkie / powiat Lutomiersk)
  Telefon: (043) 677-56-26
  • poradnia lekarza poz
   Szydłów 26,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • gabinet zabiegowy
   Szydłów 26,      
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Szydłów 26,      
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Szydłów 26,      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia kardiologiczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Szydłów 26,      
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia urologiczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia okulistyczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Szydłów 26,      
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia stomatologiczna
   Szydłów 26,      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia stomatologiczna
    Szydłów 26,      
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Przychodnia - pomoc doraźna POZ

  Zduńska Wola, Królewska 29 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 0-43 824-41-06
  • Poradnia lekarza POZ
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, Królewska 29     
   Gabinet zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Zduńska Wola, Łaska 29 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 43 824-81-80
  Email: validus.leczenie@wp.pl
  • poradnia kardiologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia lekarza poz
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia alergologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia urologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia okulistyczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • poradnia chirurgii ogólnej
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia ortopedyczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia stomatologiczna
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • punkt pobrań
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki obrazowej (DENSYTOMETRIA)
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia (EKG)
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • punkt szczepień
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Punkt szczepień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • zespół transportu sanitarnego
   Zduńska Wola, Łaska 29     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)